Od poniedziałku, 29 stycznia, całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek Trasy Śródmiejskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Lipową do krzyżówki trasy z ulicą Kolejową. Zamknięcie tego odcinka jest konieczne, bo pod koniec stycznia rusza kolejna duża i ważna dla Jaworzna inwestycja.

Rozpoczyna się budowa tunelu rowerowego, który będzie składową jaworznickiej Velostrady. Prace spowodują zmianę organizacji ruchu w mieście. By zapewnić płynność przejazdu przez miasto, wyznaczone zostaną alternatywne trasy – wyjaśnia Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Trwają ostatnie prace nad wytyczeniem optymalnych tras, które pozwolą kierowcom wygodnie i bezpiecznie ominąć zamkniętą część ulicy Jana Pawła II. Dokładny przebieg objazdów znany ma być w przyszłym tygodniu. Na razie wiadomo tyle, że według wstępnego harmonogramu kierowcy najpóźniej w czerwcu wrócą na Trasę Śródmiejską.

Tunel dla rowerów, który poprowadzony zostanie pod Trasą Śródmiejską, to jeden z trzech obiektów inżynieryjnych, jakie zaplanowano w przebiegu Velostrady. Poza tunelem powstaną jeszcze dwie kładki. Jedna jest już budowana nad ulicą Kolejową, a druga będzie prowadziła nad Aleją Piłsudskiego, w miejscu dawnego wiaduktu kolejowego. Prace nad budową Velostrady w Jaworznie trwają. Droga połączy Osiedle Stałe z Podłężem i Śródmieściem. Velostrada będzie miała dwie jednokierunkowe jezdnie asfaltowe o szerokości 2,25 m każda. Pomiędzy nimi powstanie pas bruku rozdzielający jezdnie.

Powstanie też dwumetrowy chodnik dla pieszych. Co ważne, droga będzie bezkolizyjna, czyli nie będzie się krzyżowała z innymi. To właśnie z tego powodu konieczna jest budowa tunelu pod Trasą Śródmiejską czy kładek nad miejskimi ulicami. Inwestycję wykona konsorcjum firm Lider AZI-BUD Sp. z o.o. i Partner BANIMEX Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi ponad 5,3 mln zł brutto, a większość wydatków pokryta zostanie z pozyskanych przez miasto środków unijnych.

Tekst i zdjęcie: Grażyna Dębała

Zobacz także: