XX Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej przed nami!

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w XX edycji Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej. Przegląd zgłoszonych uczestników odbędzie się 14, 15 października w szczakowskim Domu Kultury.

Konkurs jest skierowany do solistów i zespołów. Jury będzie oceniało dobór repertuaru, intonację, emisję  i dykcję, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość w 5 kategoriach wiekowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– uczniowie klas I – III,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorosłych IV – VIII.

14 października odbędą się przesłuchania dzieci w kategorii przedszkolnej, a dzień później uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 5 października drogą elektroniczną na adres domkultury@mckis.jaworzno.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 617 75 38.

ZGŁOSZENIA

plakat