Od 26 kwietnia w Klubie “Wega” można oglądać wystawę przygotowaną z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ekspozycja zawiera treści multimedialne, materiały prasowe, publikacje książkowe i wiadomości encyklopedyczne na temat okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie  ustawy zasadniczej państwa nowożytnego, głównych jej postanowień, twórców, sytuacji geopolitycznej oraz konsekwencji militarno-politycznych.

Wystawie towarzyszy nastrojowe tło muzyczne. Przybyli do klubu mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując test historyczny. Młodsze pokolenie wykonywało prace plastyczne o tematyce patriotycznej “Z Ojczyzną na myśli”. Czytano wiersze okolicznościowe.

Część z wyeksponowanych materiałów pochodzi ze zbiorów rodziny Ciołczyków, za co serdecznie dziękujemy.

Zobacz także: