12 listopada 2022 r. (sobota)

zajęcia z minikoszykówki
dla chłopców klas III i IV
(trener Oliwia Golba)

z powodu uczestnictwa zespołu
MCKiS w turnieju ligowym

ZOSTAJĄ ODWOŁANE !!!