Znane są już wyniki badania ankietowego, jakie przeprowadzono wśród jaworznian na temat systemu roweru miejskiego. Urzędnicy zlecili badania, by poznać preferencje w tym zakresie. Pytania zadano telefonicznie wybranym losowo mieszkańcom miasta. Ankieterzy zadzwonili do 2 tysięcy dorosłych osób.

Jesteśmy w końcowej fazie dużego przedsięwzięcia związanego z Miejskim Centrum Integracji Transportu. Przygotowujemy się do postępowania przetargowego wyłaniającego operatora, który będzie się zajmował rowerem miejskim. W najbliższym czasie, być może na kwietniowej sesji, chcielibyśmy już zaproponować wysokość opłat za rower miejski – tłumaczy Grzegorz Cyran, naczelnik wydziału Inwestycji Miejskich w jaworznickim magistracie.

Ankiety w pierwszych dniach lutego przeprowadzał Instytut Badań Samorządowych. Badania były konieczne, by zorientować się, co na temat roweru miejskiego i wysokości opłat sądzą mieszkańcy. Okazuje się, że ponad połowa jaworznian jest zainteresowana korzystaniem z miejskich wypożyczalni rowerów.

Ankieterzy pytali między innymi o to, jak często jaworznianie wsiadają na rower. Wychodzi na to, że najwięcej rowerzystów jest wśród młodych mieszkańców miasta. Ponad 15 procent jaworznian w wieku od 18 do 24 lat zadeklarowało, że rowerem jeździ każdego dnia. Najwięcej badanych przyznawało, że na jednoślad wsiadają kilka razy w miesiącu.

Najmniejszym zainteresowaniem jazda na rowerze cieszy się wśród seniorów. Ponad 64 procent osób w wieku powyżej 65 lat zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku nie jechało rowerem ani raz. Te dane przekładają się nazainteresowanie systemem roweru miejskiego.

Największe zainteresowanie miejskimi jednośladami jest w grupie osób stosunkowo młodych. Wśród jaworznian w wieku od 25 do 44 lat ponad 60 procent respondentów deklaruje, że będzie korzystało z miejskich wypożyczalni. To naprawdę dobry wynik. Znacznie mniejsze zainteresowanie miejskimi rowerami wykazali seniorzy. W grupie osób powyżej 65 lat większość badanych mówiła, że z miejskiego roweru korzystać raczej nie będzie.

Jaworznianie wyrazili też aprobatę dla abonamentu na miejskie rowery. Blisko 75 procent ankietowanych jest zainteresowanych jego kupnem. Większość badanych, ponad 80 procent, zdecydowana jest korzystać z systemu roweru miejskiego, jeśli pierwsze 20 minut jazdy będzie za darmo, ale aż 75 procent badanych zadeklarowało, że jest gotowa wykupić abonament, by miejskimi rowerami jeździć bez żadnych ograniczeń.

Tekst: Grażyna Dębała

Na początek na terenie Jaworzna ma powstać 20 wypożyczalni rowerów miejskich. Punkty będą się znajdowały nie tylko w centrum, ale też w dzielnicach. Do dyspozycji jaworznian oddanych zostanie 200 miejskich rowerów. Większość jednośladów będzie elektryczna, bo ukształtowanie terenu w mieście sprawia, że wspomaganie zdecydowanie ułatwi podróżowanie po Jaworznie. Planowany jest zakup 120 rowerów elektrycznych. Aby po mieście na rowerze podróżowało się bezpiecznie, powstaje sieć dróg rowerowych z Velostradą na czele.