Trudno w jednym artykule przedstawić 90 lat bogatej historii, ale mówiąc o istnieniu Domu Kultury w Szczakowej na pewno trzeba przywołać pamięć Zdzisława Krudzielskiego – człowieka od którego wszystko się zaczęło.

Takim właśnie wspomnieniem o patronie szczakowskiej kultury rozpoczęto uroczystości związane z jubileuszem placówki. 12 października 2018 r. do Domu Kultury przy ul. Jagiellońskiej przybyło wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in.: Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz ze swoimi zastępcami – Tadeuszem Kaczmarkiem i Moniką Bryl oraz wnukowie Zdzisława KrudzielskiegoWit i Piotr Górscy, którzy nie kryli wzruszenia widząc, że pamięć o ich dziadku jest w Jaworznie kultywowana. Działalność kulturalna bywa łatwiejsza dzięki hojności sponsorów, dlatego na imprezę zaproszono także Daniela Sierakowskiego – Prezesa Fundacji Energetyka Na Rzecz Polski Południowej, który od lat wspiera placówkę.

Jubileuszowy wieczór poprowadził Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Sebastian Kuś, który po przywitaniu gości i podziękowaniach skierowanych do władz samorządowych, przyjaciół domu kultury, dyrektorów i instruktorów, poprosił na scenę Prezydenta Pawła Silberta, który wręczył znamienitym gościom pamiątkowe, jubileuszowe kafle, wykonane w pracowni ceramicznej domu kultury, specjalnie na tę okazję.

Aby uświetnić ten wyjątkowy wieczór, po części oficjalnej, zaproszonym gościom zaprezentowano program artystyczny, po którym nie brakło także urodzinowego tortu i lampki szampana. Jubileuszowym obchodom towarzyszy również wystawa poświęcona historii działalności placówki, przygotowana dzięki pomocy Muzeum Miasta Jaworzna. Wystawę można oglądać do końca roku w Galerii ProFormat na I piętrze Domu Kultury w Szczakowej. Można na niej zobaczyć m.in. archiwalne kroniki placówki, ze zdjęciami sprzed epoki cyfrowej.

W przygotowanie obchodów zaangażowanych było wiele osób, którym serdecznie dziękujemy – mówi Agata Stelmachów, kierownik placówki. – To dzięki poprzednim i obecnym pracownikom oraz uczestnikom zajęć możemy świętować tak piękną rocznicę i – cytując słowa jednego z nich – “Trzeba mieć nadzieję, że jeszcze niejedno pokolenie odnajdzie tutaj swoje pasje, pozna talenty i, być może, właśnie tutaj zadecyduje o drodze, którą obierze w życiu”.

Zobacz także: