Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zaprasza na piknik pn. “A nam jest szkoda lata“, który odbędzie się 2.10 (niedziela) w godz. 14:00 – 17:00 na dawnym placu zabaw przy ulicy 3 maja (Podwale). Piknik współfinansowany jest z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna – Paweł Silbert. 

W programie:

– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wspomnienie z wakacji” dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas I-V szkół podstawowych

– występy muzyczne dzieci z PM 5, SP 6, SP 16 i LO 1 oraz zespołu śpiewaczego Jaworznianki

– warsztaty artystyczne

– zabawy animacyjne

– konkursy z nagrodami

– zamek dmuchany

– konsultacje dotyczące przyszłości placu zabaw

Do udziału w pikniku zachęca Radna Rady Miejskiej Ewa Zuber