Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII), a jego temat nawiązuje do wyjątkowego jubileuszu, który w tym roku obchodzi nasze miasto, a mianowicie – 120. rocznicy nadania Jaworznu praw miejskich (warto pamiętać, że początki samego Jaworzna datuje się na XIII w.).

Prace plastyczne mogą być wykonane następującą techniką: malarstwo, rysunek, kolaż – na formacie A3.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, którą wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczy do Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej (ul. Jagiellońska 3) najpóźniej do dnia 31 maja.

Chcemy spojrzeć na nasze miasto tak, jak widzą je najmłodsi mieszkańcy, więc liczymy na kreatywność! 😊

Regulamin i karta zgłoszeniowa (ostatnia strona regulaminu) znajdują się TUTAJ.