Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zaprasza wszystkich chętnych uczniów i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do udziału w XIII Mistrzostwach Jaworzna Szkół w Siłowaniu na Rękę.

Zawody odbędą się w piątek 25 stycznia 2019 roku w hali sportowej MCKiS przy ulicy Inwalidów Wojennych 18. Weryfikacja i ważenie zawodników od godziny 8.00. Start zaplanowano na godzinę 10.00.

Rywalizacja odbywać się będzie z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Prawo startu w kategorii open będą mieli wszyscy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach wagowych zajęli minimum 4 miejsce.

Kategorie wagowe:

Szkoły podstawowe: 

  • chłopcy (prawa ręka) – do 60 kg., do 75 kg., +75 kg.,
  • chłopcy (lewa ręka) – OPEN (tylko dla chłopców którzy zajęli miejsca 1 – 4 w swojej kategorii wagowej),
  • dziewczęta (prawa ręka) – OPEN.

Szkoły ponadpodstawowe: 

  • chłopcy (prawa ręka) – do 60 kg., do 80 kg., +80 kg.,
  • chłopcy (lewa ręka) – OPEN (tylko dla chłopców którzy zajęli miejsca 1 – 4 w swojej kategorii wagowej),
  • dziewczęta (prawa ręka) – OPEN.

Zgłoszenia należy składać pisemnie na adres Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno lub telefonicznie telefon 32 745 10 30 wew. 80,83 (dział sportu), telefon komórkowy 608 671 427 lub mailowo j.ciolczyk@vp.pl do dnia 23 stycznia 2019 roku.

Nagrody: dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe (dla zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych) oraz puchary dla zwycięskich szkół w kategorii drużynowej (miejsca I-III).

Zobacz także: