Msza święta i symboliczne złożenie kwiatów bez udziału mieszkańców Jaworzna przed pomnikiem Niepodległości przy Rynku. Tak w tym roku będą wyglądać w naszym mieście obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na pandemię nie zaplanowano większych uroczystości. Urzędnicy zachęcają jaworznian, by włączyli się w świętowanie, dekorując okna i balkony polskimi flagami.

Plan poniedziałkowych obchodów jest skromny. O godz. 9.00 odbędzie się w Kolegiacie pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny msza św. w intencji ojczyzny i mieszkańców Jaworzna. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz naszego miasta. Nie będzie pocztów sztandarowych ani orkiestry. Następnie urzędowa delegacja przejdzie z kościoła przed pomnik Niepodległości, gdzie złoży kwiaty.

Prezydent Paweł Silbert apeluje do mieszkańców o wywieszenie biało-czerwonych flag na znak pamięci o dniu Flagi Państwowej, obchodzonym 2 maja oraz dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – podkreślają urzędnicy.

Majowe świętowanie odbędzie się w skromnej formie już po raz drugi. Rok temu obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, też z racji lockdownu miały symboliczny charakter.

Święto Konstytucji 3 Maja jest obchodzone na pamiątkę uchwalenia polskiej (pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po USA) ustawy zasadniczej, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Autorami projektu konstytucji, uchwalonej 3 maja 1791 roku, byli król Stanisław Poniatowski, a także Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i królewski sekretarz Scipione Piattoli.

Konstytucja wprowadziła monarchię dziedziczną i trójpodział władzy. Zniosła liberum veto, po części zrównała szlachtę z mieszczanami, odbierała prawo głosu szlachcicom bez ziemi i rozpościerała pieczę nad chłopami. Choć funkcjonowała tylko przez 14 miesięcy, była jednym z motorów walki o niepodległość Polski i przez okres zaborów przypominała Polakom o patriotycznych wartościach.

Święto Konstytucji 3 Maja było zakazane przez zaborców. Polacy zaczęli je celebrować w dwudziestoleciu międzywojennym (zostało ustanowione w 1919 r.). Nie było obchodzone od wybuchu II wojny światowej do lat 80. XX wieku. W 1951 r. zostało nawet uznane za nielegalne. Od 1990 r. znów jest oficjalnym świętem państwowym.

Poprzedza je Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony w 2004 r. To także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Natomiast 1 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. To święto zapoczątkowane w USA w 1890 r. W Polsce – od 1950 r.

Anna Zielonka-Hałczyńska