550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika stała się doskonałą okazją do tego, by przybliżyć dzieciom i młodzieży postać oraz dokonania wybitnego polskiego astronoma, który wstrzymał Słońce, a poruszył Ziemię. Tego zadania podjęto się w klubie Wega, gdzie od poniedziałku można oglądać multimedialną wystawę, filmy edukacyjne, a także sprawdzać nabytą wiedzę, rozwiązując interaktywne quizy oraz stworzyć własną wersję układu słonecznego.

Na wystawie udało się zgromadzić zbiory książkowe, publikacje elektroniczne, materiały pisemne, komiksy, grafiki. Oglądano filmy edukacyjne o Koperniku, muzyczne animacje NutkoSfery o planetach, gwiazdach, ciałach niebieskich. Podziwiano obraz Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” – mówi Wanda Ciołczyk z klubu Wega.

W części warsztatowej dzieci odwzorowywały na tablicy model Układu Słonecznego, wykonywały kolaże, wydrapywanki, wyklejanki. Poznawały ciekawostki na temat najbardziej znanego torunianina i jego instrumentarium badawcze (trikwetrum, astrolabium pierścieniowe i kwadrant). Układano z puzzli 3D planetę Ziemię.

Zdobytą wiedzę sprawdzano i utrwalano w atrakcyjnych interaktywnych formiach: teleturnieju, koła fortuny, labiryntu, odkrywania kart, lotu samolotem, układając anagramy. Kręcąc globusem, obserwowano ruch kuli ziemskiej, wokół własnej osi (zgodnie z tezą po raz pierwszy sformułowaną przez polskiego naukowca). Żartowano, że Kopernik to najlepszy polski piłkarz, bo jak kopnął Ziemię, to do dziś się kręci. Dzieci poczyniły także obserwację nieba o zmroku, nad boiskiem szkolnym, zachwycając się Księżycem w nowiu.

Na wystawie wykorzystane zostały m.in. grafiki Moniki Bojarskiej. Podziękowania należą się Miejskiej Bibliotece Publicznej za udostępnienie zbiorów.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Zmarł 24 maja 1543 r. we Fromborku. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci wielkiego uczonego, człowieka renesansu, astronoma, matematyka, lekarza, prawnika, ekonomisty, kartografa, stratega wojskowego, filologa, twórcy heliocentrycznej teorii Układu Słonecznego. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich), gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i, podobnie jak pozostałe planety, obiega Słońce po orbicie kolistej. Poglądy Kopernika wpłynęły na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stały się podstawą rozwoju nauk ścisłych.

Wystawę o Mikołaju Koperniku można odwiedzać w klubie Wega (SP nr 18, ul. ks. A. Mroczka 53) do 3 marca.

Zobacz także: