Zwolnienia i odroczenia płatności podatku od nieruchomości to jedna z form pomocy, jaką miasto zaoferowało jaworznickim przedsiębiorcom. Z prawa do ulg można korzystać do końca roku. Pandemia i związane z nią ograniczenia sprawiły, że wiele małych i średnich firm walczy dziś o przetrwanie. Wsparcie ze strony miasta, może tę walkę nieco ułatwić. Z powodu pandemii wiele biznesów znalazło się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy pochylić się nad sytuacją przedsiębiorców, którym potrzebna jest pomoc. Biorąc pod uwagę założenia budżetowe na 2021 rok i możliwości finansowe miasta w tym zakresie, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, by wesprzeć tych, którzy tego wsparcia koniecznie potrzebują – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za drugi kwartał roku 2021, przysługuje małym i mikroprzedsiębiorcom, których działalność na mocy rządowych rozporządzeń podlega ograniczeniom przynajmniej przez część okresu od 27 marca do 30 czerwca 2021 r. oraz których obroty osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. spadły przynajmniej o 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Natomiast małym i mikroprzedsiębiorcom, których obroty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 spadły o co najmniej 25 proc., przysługiwać będzie odroczenie płatności podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2021 do końca listopada bieżącego roku. – Rozwiązania, jak i elementy systemów pomocowych, powstawały w ramach prac Zespołu Obszarowego powołanego do współpracy Urzędu Miejskiego z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Ważnym partnerem w kształtowaniu adekwatnej pomocy dla przedsiębiorców jest Jaworznicka Izba Gospodarcza. Wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto zaproponować kolejne ulgi, które dadzą przedsiębiorcom szansę na utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy dla jaworznian. Na podstawie naszych opracowań i obserwacji Jaworznickiej Izby Gospodarczej przygotowaliśmy wspólnie propozycje uchwał, które zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych. Zachęcam przedsiębiorców do skorzystania z tych możliwości – dodaje prezydent Paweł Silbert.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Finansowym: telefonicznie – pod numerami telefonów 32 61 81 686, 32 61 81 598, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz poprzez e-mail: finanse@um.jaworzno.pl.

Grażyna Dębała