Wodociągi Jaworzno poinformowały, że konieczna będzie korekta cen wody. Zmiany zostaną wprowadzone już w tym roku.

Propozycja miejskiej spółki to zmiana ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody może nastąpić o 28 gr brutto, a ścieków o 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 proponowana jest zmiana ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto.

Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwi zabezpieczenie środków na realizację długoletnich zadań inwestycyjnych – tłumaczy Rafał Łabaj, wiceprezes ds. finansowych w Wodociągach Jaworzno.

W naszym mieście podwyżek za wodę i ścieki nie było przez kilka ostatnich lat. Raz ceny nawet obniżono.

Ostatni raz cena wody i ścieków w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012 i 2013 roku. Natomiast w 2014 została nawet obniżona o 16 groszy. Również uchwalona na nowych zasadach prawnych i obowiązująca od 22 maja 2018 r. taryfa, podtrzymała cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na niezmienionym od 5 lat poziomie – wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno.

Aby planowane korekty cen były możliwe, to zgodnie z przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pracownicy Wodociągów Jaworzno już 26 lutego złożyli do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach wniosek o dokonanie korekty w cenach taryfowych za wodę i ścieki, które mają i mogą obowiązywać w latach 2019, 2020 i 2021.

Pieniądze, które uda się uzyskać w związku ze zmianą cen wody i odprowadzania ścieków, wykorzystane zostaną między innymi na najbliższe inwestycje. Kosztownych planów jest sporo.

W roku 2019 planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona złotych, przeprowadzić 18-milionową modernizację oczyszczalni i rozpocząć ponad 20-milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej. Należy również podkreślić, że spółka jest w pierwszej grupie pracodawców, która musi od lipca tego roku wdrożyć obowiązkowy program Pracowniczych Planów Kapitałowych – informuje Rafał Łabaj.

Tekst: Grażyna Dębała

Zobacz także: