Uczniowie, pedagodzy, nauczyciele i pracownicy oświaty rozpoczęli 3 września nowy rok szkolny.

Odbyły się uroczyste akademie, powitano nowych uczniów. Tego dnia do jaworznickich szkół wyruszyło ponad 9,5 tys. uczniów.

Na inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi obecni byli: Tadeusz Kaczmarek, wiceprezydent miasta, jego współpracownicy, odpowiedzialni w Jaworznie za edukację: Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UM, Bogusława Śledzińska, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, a także Maria Materla, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych. Był też Maciej Brül, przewodniczący jaworznickiej “Solidarności” pracowników oświaty i wychowania.

Obecność prezydenta i urzędników nie była tutaj przypadkowa. W SP 3, oddana została nowa sala do integracji sensorycznej (SI), placówka czeka, dzięki dotacji z UM, na specjalistyczną, nowoczesną aparaturę do neuroterapii.

Tadeusz Kaczmarek złożył zarówno uczniom, ich rodzicom, jak i szkolnej kadrze życzenia na nowy rok nauki.

W pierwszych latach nauki miałem ulubioną nauczycielkę, którą wciąż bardzo ciepło wspominam. Wspaniałe podejście mojej “pani” do uczniów i swojej pracy pozostało w mojej pamięci. Każdemu z nauczycieli życzę, żeby był kiedyś wspominany tak ciepło, jak moja “pani” ze szkoły podstawowej – zwrócił się do nauczycieli, przypominając, że sam przez wiele lat wykonywał ten zawód.

Po uroczystej akademii i programie artystycznym uczniowie udali się do swoich klas. W rozpoczętym roku szkolnym wyjątkowo spotkają się uczniowie ósmych klas podstawówek z uczniami
trzecich klas gimnazjów. W ławkach szkół podstawowych zasiądzie ponad 7 tys. dzieciaków. Ponad 2,5 tys. osób to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Dla uczniów oraz ich rodziców ten rok będzie pierwszym, w którym otrzymają dodatkowe wsparcie rządowe “Dobry start”. To dofinansowanie w wysokości 300 zł (na wyprawkę szkolną), o które można było wnioskować od lipca. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel ok. 1,4 mld zł. Przypomnijmy, że funkcjonuje też program dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach tej szkolnej wyprawki można otrzymać dopłaty do materiałów edukacyjnych. Są też bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych). Na to rząd przeznaczył w tym roku ponad 500 mln zł.

Witaj szkoło!

Jaworznickich uczniów od września czeka jeszcze kilka nowości. Wakacje wykorzystane były do przeprowadzenia w placówkach niezbędnych remontów. W 16 jaworznickich szkołach i przedszkolach wykonano różne inwestycje. Niektóre ze zmian podyktowane były obowiązkiem dostosowania placówek do obecności uczniów z niepełnosprawnościami. W Zespole
Szkół Podstawowych nr 3 w Szczakowej trzeba było przekształcić część budynku na potrzeby grup przedszkolnych. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 16 przeszła termomodernizację, a mieszczący się obok budynek Przedszkola Miejskiego nr 9 czekały gruntowne zmiany, ponieważ od września będzie się tam również mieścił nowy miejski żłobek.

19 nauczycieli jaworznickich placówek oświatowych otrzymało 4 września akty mianowania. Wręczył im je Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta naszego miasta. Wcześniej nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie. Akty mianowania otrzymali: Paweł Lisowski – SP 13, Marek Olszewski – CKP, Bożena Drewniak – CKZiU, Bożena Grudnik-Opitek – SOSW, Aleksandra Igies – PM 12, ks. Michał Jamroś – SP 5, Katarzyna Machaj – SP 10, Katarzyna Marunowska – SP 10, Magdalena Tomasik – SP 20, Agnieszka Woźnica – SP 3, Joanna Ciołczyk – PM 4, Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak
– SP 10, Marta Chowaniec – SP 10, Paulina Kaducka – PM 15, Beata Porwit – PM 15, Aleksandra Guśtak – SP 15, Katarzyna Żak – SP 16, Bartosz Banasik – PSM oraz Adam Dobrowolski – PSM.

Życzenia od prezydenta

Do wszystkich, którzy rozpoczęli rok szkolny życzenia skierował prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcami:

Wszystkim uczniom, tym młodszym i starszym życzymy wytrwałości i powodzenia w nauce. Mamy nadzieję, że nauka będzie przyjemnością, a zawarte podczas szkolnych lat przyjaźnie przetrwają długie lata. Nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy, by z wytrwałością, cierpliwością i dotychczasowym ogromnym zaangażowaniem wyławiali i pielęgnowali talenty, opiekowali się swoimi wychowankami oraz by czerpali satysfakcję ze sztuki nauczania. Rodzicom życzymy zadowolenia z osiągnięć dzieci.