Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił właśnie kolejny przetarg na budowę Jaworznickiego Rynku Kultury i Rozrywki w Niedzieliskach oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Inwestycje mają być zrealizowane w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kasprzaka. Zarówno Rynek Kultury i Rozrywki, jak i plac zabaw oraz siłownia to projekty zgłoszone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Co ciekawe, możliwość zrealizowania pierwszego z nich wynika z oszczędności, które powstały po wykonaniu zeszłorocznego zadania ogólnomiejskiego JBO. Koszt wykonania konsultacji i zabiegów fizjoterapeutycznych, które były przedmiotem projektu w ramach JBO 2017, okazał się niższy, niż pierwotnie zaplanowano. Udało się zaoszczędzić ponad 300 tys. zł, które postanowiono przeznaczyć na kolejny projekt ogólnomiejski, Rynek Kultury i Rozrywki w Niedzieliskach.

Ponieważ dla projektu lokalnego, który wygrał w tej dzielnicy, czyli placu zabaw i siłowni “pod chmurką”, zaplanowano podobną lokalizację, a pierwszy przetarg na jego realizację nie został rozstrzygnięty, postanowiono połączyć projekt ogólnomiejski z dzielnicowym.

Wkrótce okolica Szkoły Podstawowej nr 3 może stać się niezwykle atrakcyjnym miejscem aktywności, rozrywki i rekreacji. W tej lokalizacji mają powstać zarówno urządzenia do aktywnego spędzania czasu dla dzieci i dorosłych, jak i cała infrastruktura wypoczynkowa jak ławeczki czy altany i pergole. Najważniejszą obecnie kwestią będzie zatem to, czy aktualny przetarg uda się rozstrzygnąć.

To miejsce na apel do jaworznickich firm budowlanych. Autorzy projektów JBO podkreślali wielokrotnie, że zależy im na tym, żeby inwestycje były realizowane przez lokalne przedsiębiorstwa. Termin składania ofert mija 20 marca, a wszelkich informacji związanych z przetargiem należy szukać na stronie Tutaj może powstać atrakcyjne centrum rozrywkowo-kulturano-sportowe http://www.bip.mznk.jaworzno.pl

Tekst: DL


Za nami już dwa spotkania konsultacyjne w sprawie tegorocznego Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsze odbyło się 23 stycznia, a kolejne 26 lutego. Do tej pory mieszkańcy podczas tych otwartych debat mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat dotychczasowych edycji i zaproponować ewentualne zmiany w procedurach. Urzędnicy zebrali i przeanalizowali wszystkie uwagi mieszkańców, a efektem tych prac ma być propozycja modelu tegorocznego budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Już w najbliższy wtorek, 13 marca, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z tą propozycją w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, o godz. 16.00. Urzędnicy chcą, żeby JBO przyjęło ostateczny kształt do 10 kwietnia.


Harmonogram dalszych prac nad JBO 2019:

  • 13 marca godz. 16.00: Prezentacja modeli JBO 2019;
  • 20 marca: Składanie uwag do modeli JBO 2019;
  • 26 marca godz. 16.00: Spotkanie podsumowujące Prezentacja JBO 2019;
  • 10 kwietnia: Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019.

Zobacz także: