“Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój…”

W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Klub MCKiS „Pod Skałką” zorganizował warsztaty patriotyczne w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Długoszynie.

Chór “Sokół” pod kierownictwem Ireny Skakuj i akompaniatorki Marty Rutkowskiej zaśpiewał piękne pieśni, które na pewno zostaną zachowane w pamięci dzieci. W szczególności zapamiętany zostanie utwór “Piechota”, który został wyśpiewany przez dzieci wspólnie z Chórem.

W podziękowaniu za wspaniały koncert i warsztaty, w których nawet można było zostać dyrygentem, dzieci zaśpiewały chórzystom “Ja jestem polką i polakiem”.

Każda chwila jet dobra by pieśni patriotyczne śpiewano, by nigdy nie zapomniano o historii Polski – podkreśla Ewelina Karweta, instruktor MCKiS.

Chór “Sokół” działa pod patronatem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, przy Domu Kultury w Szczakowej. Został założony w 2014 r. przez grupę składającą się z kilkunastu osób kochających muzykę, dla których śpiew chóralny jest pasją i stał się życiowym hobby. Chór systematycznie się rozrasta, a jego uczestnicy zachęcają wszystkich lubiących śpiewać do wstąpienia w jego szeregi, gdyż każdy nowy głos wzbogaca brzmienie wykonywanych utworów.

Repertuar chóru jest różnorodny i obejmuje utwory muzyki dawnej, współczesnej, a także opracowania muzyki ludowej i rozrywkowej. Chór występuje podczas imprez patriotycznych i rozrywkowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz inne instytucje kulturalne działające w mieście. Artyści chętnie występują dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. Zespół występuje w kościołach śpiewając pieśni patriotyczne i kolędy, a także jest przygotowany do oprawy muzycznej mszy świętej.

Zobacz także: