Od minionego poniedziałku, 30 stycznia, obowiązuje nowa organizacja ruchu w Dąbrowie Narodowej. Zmiana wiąże się z dalszym remontem ulicy Katowickiej i polega na wprowadzeniu objazdu dla większości samochodów. Wyjątek stanowią autobusy i auta dojeżdżające do posesji leżących przy zamkniętym odcinku drogi. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ul. Starowiejską i Emilii Plater do krzyżówki z ul. Dąbrowską.

– Na tym odcinku ul. Katowickiej utrzymany został ruch komunikacji miejskiej oraz dojazd do posesji, w tym do zlokalizowanych w tamtym obszarze firm. Dla pozostałych uczestników ruchu został poprowadzony objazd ulicami – Starowiejską, Długoszyńską i Dąbrowską. Ruch pojazdów jest sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji wahadłowej – informuje Katarzyna Sikora z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Z kolei piesi mogą się poruszać północną stroną ulicy Katowickiej – wyjaśnia.

W inne miejsce zostały też przeniesione przystanki autobusowe. Znajdują się poza terenem prac drogowych. – Przystanek Dąbrowa Narodowa Dąbrowska funkcjonuje w stałej lokalizacji, około 150 metrów bliżej centrum miasta niż obecny przystanek zastępczy. Dwa stanowiska przystanku Dąbrowa Narodowa Kościół, na których zatrzymują się autobusy linii A, E, J, N1, S i 319, przeniesione zostały o około 100 metrów w kierunku Łubowca. Tymczasowe stanowiska dla linii 373 na ul. Starowiejskiej funkcjonować będą jak dotychczas – zaznaczają pracownicy PKM Jaworzno. – W ramach przebudowy ul. Katowickiej wszystkie przystanki zyskają odmienione oblicze z wygodnymi peronami, nowymi wiatami przystankowymi i z elektronicznymi tablicami informującymi o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu. Prace podzielone są jednak na wiele etapów i dalsza modernizacja przystanków prowadzona będzie w późniejszym terminie – podkreślają.

Obecnie odbywa się trzeci etap remontu ulicy Katowickiej. W jego ramach powstaje sieć kanalizacji deszczowej (prawie 2,7 km), która będzie odprowadzać wody opadowe do nowo projektowanego zbiornika infiltracyjno-odparowującego. Po budowie sieci drogowcy odtworzą nawierzchnię ulicy. Ten etap remontu ma zakończyć się pod koniec listopada tego roku.
Modernizacja drogi w Dąbrowie Narodowej to jedna z kilku inwestycji drogowych prowadzonych aktualnie w naszym mieście. Trwają też remonty odcinka ul. Grunwaldzkiej między Leopoldem a Komuną i przebudowa ul. Krakowskiej w Byczynie, gdzie powstaje nowy ślad Drogi Krajowej nr 79.

Na Grunwaldzkiej odbywa się od października ubiegłego roku modernizacja 240-metrowego odcinka drogi, od skrzyżowania z ulicą Cegielnianą do krzyżówki z al. Piłsudskiego. Drogowcy przebudowują konstrukcję jezdni i odwodnienie, zjazdy publiczne i indywidualne, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, pasy zieleni, zatoki autobusowe. Zabezpieczają sieć gazową, elektroenergetyczną, wodociągową i teletechniczną. Zgodnie z projektem powstaje nowa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna.

Mocno zaawansowana jest też wielka przebudowa DK79 w Byczynie. Powstała już estakada. Trwa budowa dalszych odcinków drogi. Pod koniec grudnia zmianie uległa organizacja ruchu w związku z pracami, które polegają na włączaniu starego śladu „krajówki” na odcinku od strony Jaworzna. A gdy te roboty się zakończą, drogowcy wezmą się za przebudowę starodroża, w tym budowę ronda na krzyżówce ul. Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Drogowcy umożliwiają przejazd zamkniętym odcinkiem ul. Katowickiej autobusom komunikacji miejskiej. Możliwy jest też dojazd do posesji i firm | fot. Grażyna Dębała