Niebawem rozpoczną się prace, związane z poprawą efektywności energetycznej w ośmiu jaworznickich placówkach. W czwartek, 6 czerwca, miasto podpisało umowę z firmą, która zrealizuje to zadanie w czterech przedszkolach miejskich i w czterech przychodniach Zespołu Lecznictwa Otwartego. To kolejne budynki w mieście, w których przeprowadzone zostaną podobne prace. Tym razem wykonawcą zadania będzie firma WIK-WERO Mazur Grażyna z Kielc.

– Wartość inwestycji to 8,47 miliona złotych, z czego 8 mln zł to środki pozyskane z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – podkreśla Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zabudowa odnawialnego źródła energii oraz wykonanie termomodernizacji w czterech miejskich przedszkolach – PM nr 12 przy ul. Fredry (Osiedle Podłęże), PM nr 14 przy ul. Wincentego Muchy (Osiedle Stałe), PM nr 15 przy ul. Azot (Osiedle Azot), PM nr 27 przy ul. Piłsudskiego (Osiedle Podłęże). We wszystkich placówkach w ramach prac budowlanych zamontowane m.in. zostaną panele fotowoltaiczne. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. W Przedszkolach Miejskich nr 12 i 27 zlikwidowane zostaną świetliki w wewnętrznych dziedzińcach. Zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną, we wszystkich przedszkolach zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków – wylicza.

W systemie „zaprojektuj i zbuduj” odbędą się modernizacje placówek Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Remontem zostaną objęte budynki ZLO przy ul. Grunwaldzkiej 235 na Leopoldzie, Miejskiego Centrum Medycznego „Podwale” przy ul. Nosala 5 na Podwalu, Miejskiego Centrum Medycznego „Łubowiec” przy ul. Katowickiej 59 i ZLO Jeleń przy ul. Wygoda 58.

– Oprócz termomodernizacji, która obejmie wszystkie wymienione budynku, w trzech przychodniach (Jeleń, Podwale i Łubowiec) wymieniona zostanie m.in. stolarka okienna i drzwiowa oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o. – informuje dalej Katarzyna Florek.

Planowane inwestycje w jaworznickich placówkach to kolejne działania miasta na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Jaworznie. W ramach Polskiego Ładu takie przedsięwzięcia odbyły się już w zeszłym roku w innych jaworznickich szkołach i przedszkolach – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących, trzech szkołach podstawowych (SP 7, SP 4 i SP 17) oraz czterech przedszkolach (PM 1, PM 10, PM 5 i PM 17). Na te remonty gmina pozyskała już w 2021 roku niemal 30 milionów złotych dotacji. Wkład własny wyniósł miasto około 6 mln zł.

Dzięki tym funduszom, w szkołach i przedszkolach zostały już zamontowane panele fotowoltaiczne, nowe rynny, rury spustowe i parapety, ocieplone zostały ściany i stropodachy, w większości budynków wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i instalacje odgromowe.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Remont przejdzie m.in. budynek Zespołu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grunwaldzkiej na Leopoldzie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: