W Jaworznie pojawił się trzeci pojemnik na plastikowe nakrętki. Czerwone serce stanęło przed Galeną. Zostało zapełnione w kilka dni. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację małego jaworznianina, Bartusia Sarana, który zmaga się z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką. Jaworznianie mogą też wrzucać nakrętki do innych serc. Pierwsze stanęło jesienią zeszłego roku przed remizą OSP Osiedle Stałe przy ul. Inwalidów Wojennych 5. Drugie, w lutym, w centrum handlowym Carrefour, również w Os. Stałym. Nakrętki są przekazywane firmom recyklingowym, które płacą za „towar”, przekazując na rzecz osoby potrzebującej określone kwoty.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Serce przy Galenie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska