Niezwykle obiecujące plany rozwoju ma jaworznicki Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Pracownicy ośrodka chcą m.in. udostępnić turystom podziemne korytarze.

Powstać tam miałoby swoiste muzeum geologiczno-górnicze. Aby to przedsięwzięcie mogło się udać 11 marca w Urzędzie Miejskim Paweł Silbert, prezydent Jaworzna i Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej podpisali list intencyjny.

Udostępnienie podziemnych korytarzy zwiedzającym to duże przedsięwzięcie. Kwestie bezpieczeństwa turystów są priorytetowe. W pierwszej kolejności opracować trzeba ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ścian podziemi czy wentylacji. Trzeba też przygotować koncepcję adaptacji podziemnych korytarzy – wyjaśnia Agnieszka Chećko, powiatowy geolog, dyrektor GEOsfey.

To zadanie powierzone zostanie właśnie studentom Wydziału Architektury Politechniki Gliwickiej. Młodzi ludzie już we wtorek, 19 marca, odwiedzili ośrodek, by podyskutować o założeniach, jakie projekt ma spełnić.

Podziemne korytarze w rejonie Sadowej Góry z planami miałyby zostać udostępniane turystom, mieścił się między innymi magazyn materiałów wybuchowych. Eksploatacja w rejonie Sadowej Góry prowadzona była na potrzeby cementowni. W trosce o pobliskie zabudowania, materiały wybuchowe wykorzystywano niezwykle ostrożnie. Strzelano wyłącznie o wyznaczonych porach. Odpowiednio wcześniej ruch uliczny był zatrzymywany. Sam strzał poprzedzał powtarzany trzykrotnie sygnał ostrzegawczy.

Geosfera – prawdziwa perła

30 studentów Wydziału Architektury Politechniki Gliwickiej rozpoczęło już prace na terenie GEOsfery. Młodzi architekci opracują koncepcję adaptacji podziemnych korytarzy w rejonie Sadowej Góry do funkcji ekspozycyjnej. W planach jest też rozbudowa ośrodka, która umożliwi działanie tam strefy gastronomicznej i zaplecza edukacyjnego. Jeśli to wszystko się uda, to jaworznicka GEOsfera stanie się popularna w całym regionie.

Współpraca miasta ze studentami architektury to konsekwencja porozumienia, jakie podpisano 11 marca w jaworznickim magistracie. Pomoc młodych, zdolnych i kreatywnych architektów na pewno się przyda, bo plany rozbudowy ośrodka robią wrażenie.

Podziemne korytarze Geosfery mają stać się jedną z większych atrakcji jaworznickiego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej. W dawnej prochowni powstanie muzeum geologiczno-górnicze, z miejscem gdzie eksponowane będą zbiory związane z historią tego miejsca.

Tymczasem GEOsfera już dziś jest jednym z ulubionych miejsc jaworznian. Ośrodek położony jest w niecce dawnego kamieniołomu, które jest prawdziwym geologicznym rarytasem. Znajdujące się tam pofalowane wapienne dno morza triasowego, to skamieniały zapis przetaczających się w tamtym okresie potężnych huraganów tropikalnych.

Na terenie ośrodka jest też jeden z największych w Europie ogrodów sensorycznych. Rośliny są starannie opisane. Można podjeść, obejrzeć je z bliska. Zadbano także o najmłodszych.
Na terenie GEOsfery jest plac zabaw, olbrzymi, ruchomy globus, sztuczne jeziorko, przy którym można odpocząć na leżakach i miejsce na ognisko. Ośrodek ma też zaplecze edukacyjne. Są tu sale wykładowe i ekspozycyjne. W ramach JBO powstała tu tężnia, z której mieszkańcy będą mogli korzystać po dokonaniu rozruchu – już tej wiosny – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wstęp na teren ośrodka jest bezpłatny, a odwiedzać go można przez całą dobę, a już jutro (22 marca) w Geosferze Wagary Naukowe. W programie m.in. poszukiwanie skamieniałości, wykład poświęcony minerałom i przyrodnicza gra terenowa.

Tekst: GD