Grzegorz to pierwszy w historii polskiego górnictwa węglowego szyb głębinowy z tzw. wieży szybowej ostatecznej, co oznacza, że jej konstrukcja umożliwia adaptację na okres samego głębienia szybu bez konieczności jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową konstrukcją. Szyb ma rozpocząć pracę w 2023 r.

Na budowie w Byczynie stanęły już filary konstrukcyjne nowego kopalnianego szybu Grzegorz.

Zadanie nie było łatwe, bo stalowa konstrukcja, która powstała w rudzkiej Hucie Pokój, waży 630 ton. Szyb to niezwykle ważna inwestycja spółki TAURON Wydobycie. Grzegorz pozwoli usprawnić pracę Zakładu Górniczego Sobieski, który wchodzi w skład spółki i przedłużyć działalność tej kopalni o 50 lat. Ta budowa nowej kopalni kosztować będzie ok. 550 milionów złotych!

Konstrukcja przyjechała do Jaworzna w częściach i scalana była dopiero na placu budowy.

Głównymi elementami nośnymi wieży są zastrzały. Na nich będą się wspierać rygle i belki poziome poszczególnych poziomów technologicznych, a konstrukcja klatki schodowej – na kratownicowej samonośnej konstrukcji wsporczej – tłumaczy Daniel Iwan, rzecznik prasowy TAURON Wydobycie.

Budowa szybu Grzegorz ruszyła we wrześniu 2017 roku. Podczas przekazania placu budowy obecna była m.in. Beata Szydło, ówczesna premier.

To nieprawda, że czas polskiego górnictwa już minął. Szyb Grzegorz jest tego doskonałym przykładem – mówiła w Jaworznie Beata Szydło.

Pierwszy etap prac objął między innymi wykonanie instalacji mrożeniowej oraz infrastruktury powierzchniowej obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu, w tym wieży szybowej o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia. Dzięki takiej technologii po zakończeniu głębienia nie będzie konieczności demontażu wieży.

Konstrukcja szybu Grzegorz robi wrażenie. Wysokość wieży szybowej w okresie głębienia to 35,2 metrów, a docelowo wieża ma mieć blisko 53 metry. Szyb będzie miał 7,5 metra średnicy i będzie głęboki na 870 metrów. Początkowo pełnił będzie funkcję szybu wentylacyjno-wdechowego, a w dalszej perspektywie zjeżdżać tędy będzie m.in. sprzęt, a także górnicy.

Budowa Szybu Grzegorz na kopalni Sobieski to strategiczna inwestycja spółki TAURON Wydobycie. Wszystkie dotychczas zaplanowane prace są realizowane zgodnie z przyjętym planem i harmonogramami. To pierwszy w historii polskiego górnictwa węglowego szyb głębinowy z tzw. wieży szybowej ostatecznej, co oznacza, że jej konstrukcja umożliwia adaptację na okres samego głębienia szybu, bez konieczności jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową konstrukcją – mówi Zdzisław Filip, prezes TAURON Wydobycie.

Szyb ma rozpocząć pracę w 2023 roku. Inwestycja będzie służyła górnikom z Zakładu Górniczego Sobieski. Uprości drogę transportu ludzi, powietrza i materiałów, co sprawi, że górnicy będą mogli znacznie efektywniej wykorzystywać czas pracy. Będzie też bezpieczniej, bo na dole poprawią się warunki klimatyczne, w jakich każdego dnia pracują górnicy. Węgiel z ZG Sobieski zasili między innymi nowy blok o mocy 910 MW, który powstaje w elektrowni w Jaworznie.

Tekst: Grażyna Dębała