Licea, technika i szkoły zawodowe rozpoczęły już rekrutacje.

Organizowane są Dni Otwarte, podczas których można bliżej przyjrzeć się danej placówce, porozmawiać z nauczycielami. Wyboru kolejnej szkoły musi dokonać w Jaworznie 660 absolwentów gimnazjum i 761 po podstawówce. A rok szkolny 2019/2020 będzie wyjątkowy, bo do szkół średnich udają się podwójne roczniki – po podstawówce i po gimnazjum.

Licea ogólnokształcące przygotowały po dwie klasy dla każdego etapu nauczania z rozszerzeniami z przedmiotów humanistycznych, biologiczno-chemicznych i matematyczno-informatycznych. III LO proponuje ponadto klasę dwujęzyczną z rozszerzonym angielskim, do której obowiązuje egzamin z kompetencji językowych.

Ciekawą ofertę edukacyjną przedstawiają szkoły branżowe. ZSP 2 kształcić będzie przyszłych ślusarzy, monterów, piekarzy, fryzjerów, handlowców, logistyków, nowością będzie zawód technik geodeta i transportu drogowego. Ci, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje w zakresie mechaniki samochodowej, budownictwa, elektryki, powinni złożyć papiery do ZSP nr 3. Technikum i klasa branżowa tej szkoły proponują też nowe kierunki.

Wprowadzamy w szkole branżowej zawód kierowca mechanik i elektromechanik. Nawiązaliśmy współpracę z PKM, aby było kształcenie dualne, by uczniowie tam odbywali praktyki. Dla absolwentów podstawówek wprowadzamy technika robót wykończeniowych w budownictwie. Wszystkie nasze zawody są skorelowane z zapotrzebowaniem rynku pracy. Oprócz tego mamy też umowę patronacką z ZRE Katowice – mówi Magdalena Dygdoń-Kliemt, dyrektor szkoły.

Tradycyjnie ZSP 4 będzie kształcić w kierunkach: technik ekonomista, hotelarstwa, organizacji turystyki oraz żywienia i usług gastronomicznych. CKZiU również przygotowało ciekawą i bogatą ofertę dla absolwentów podstawówek. Ci, którzy zdecydują się na tę szkołę, będą mogli zdobyć tytuł technika z zakresu: mechatroniki, automatyki, elektryki, górnictwa podziemnego, reklamy, grafiki, fotografii. Nowością jest technik programista.

Od 13 maja można już składać wnioski o przyjęcie do szkoły, a po otrzymaniu świadectwa uczniowie mają czas tylko do 25 czerwca, aby złożyć odpowiednie dokumenty.

W minionym tygodniu odbyły się przesłuchania dla tych, którzy chcieliby zacząć od września przygodę z muzyką. Jaworznicka Szkoła Muzyczna uważana za “kuźnię talentów” może pochwalić się osiągnięciami nie tylko na forum ogólnopolskim, ale też międzynarodowym. Przyjmuje dzieci od 7 do 16 roku życia na 6-letni dział podstawowy i 4-letni dział młodzieżowy. Uczniowie mogą uczyć się gry na instrumentach smyczkowych, dętych, perkusyjnych i na fortepianie.

Szkoła proponuje grę na każdym instrumencie, dostosowanym do możliwości i wieku dziecka. Zrezygnowaliśmy z fagotu i waltorni, bo nie cieszyły się zainteresowaniem, ale mamy puzon, obój. Użyczamy również instrument na całe kształcenie, dotyczy to również pianina – zachęca Wacław Dzierwa, dyrektor szkoły.

Kompleksowa oferta edukacyjna proponowana przez szkołę dotyczy też przedmiotów ogólnokształcących, słuchu, rytmiki, audycji muzycznych. W szkole działają zespoły kameralne, chór, big-band, orkiestra smyczkowa. Dzieci jeżdżą na konkursy, występy. Ponieważ są jeszcze miejsca wolne, szkoła uruchomiła dodatkowy termin rekrutacji – 5 czerwca o godz. 16.

Tekst: ES