Jaworznickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podpisało umowę z TAURON Polska Energia. Na mocy tego dokumentu uczniowie jaworznickiego CKZiU, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk i technik automatyk będą mieli okazję praktycznej nauki zawodu w zakładach grupy Tauron. Najzdolniejsi mogą liczyć na stypendia i zatrudnienie.

Dzięki klasom patronackim dbamy o zagwarantowanie w przyszłości pracowników o profilach zawodowych dopasowanych do naszych potrzeb – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.

Uczniowie klas patronackich mają szansę już w czasie szkolnej edukacji zobaczyć, jak będzie wyglądała ich praca zawodowa. Tylko w ciągu ostatniego roku odbyło się 87 wizyt edukacyjnych w obiektach Grupy TAURON, a praktyki odbyło tam niemal 700 absolwentów, studentów oraz uczniów szkół średnich i zawodowych.

TAURON współpracuje z blisko 40 klasami, które przygotowują uczniów do podjęcia pracy w zawodach związanych z branżą energetyczną i górnictwem. W klasach patronackich młodzi ludzie kształcą się na kierunkach: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych. Klasy działają w wielu miastach naszego województwa, ale też w woj. małopolskim i dolnośląskim, m.in. w Kętach, Libiążu, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Krzeszowicach, Gliwicach czy Jeleniej Górze.

Tekst: GD

Zobacz także: