Już od 29 lat realizowana jest przez środowisko skautów z całej Europy idea Betlejemskiego Światła Pokoju. W 1991 r. trafiła ona do Polski. W niedzielę, 23 grudnia Światło dotrze po raz kolejny do Jaworzna.

Harcerki i harcerze z jaworznickiego hufca ZHP im. hm. Stefana Dwornickiego przywożą Światło Pokoju do naszego miasta od ponad dekady. Na początku było ono dostarczane do poszczególnych parafii, teraz przekazywane jest też na Rynku, żeby każdy mieszkaniec miał szansę odebrać je i przynieść do swojego domu.

Najpierw grupa harcerzy z Jaworzna jedzie po Światło do Częstochowy, gdzie odbiera je z rąk naczelnika ZHP. Później przekazuje je dalej, do swoich parafii, szkół, w swoim środowisku. Od kilku lat organizujemy też przekazanie na jaworznickim Rynku, co znowu daje okazję, by dotrzeć do jak największego grona ludzi. Mieszkańcy, wiedząc, że mamy ograniczoną liczbę lampionów, które możemy rozdać, przynoszą też swoje, bo chcą zanieść Światło Pokoju do swoich domów, postawić na wigilijnym stole – mówi Kinga Jędrzejek, harcmistrz hufca ZHP Jaworzno.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju od niemal trzech dekad dzięki harcerzom dociera do coraz dalszych zakątków świata. Światło odpalane jest od wiecznego ognia, płonącego w Grocie Narodzenia
Pańskiego w Betlejem. To miejsce wyjątkowo symboliczne. Dwa tysiące lat temu urodził się w nim Chrystus, a współcześnie znajduje się ono niemal w centrum działań zbrojnych, konfliktów iniepokojów. I to właśnie stąd skauci, niosąc ze sobą przesłanie pokoju, dostarczają Światło na niemal wszystkie kontynenty.

Co roku sztafecie przyświeca też motto, hasło, z jakim Światło dociera do poszczególnych miejsc w Polsce, np. “W tobie jest światło”, “Odważ się być dobrym”. Tym razem brzmi ono: “Światło, które łączy” – mówi Kinga Jędrzejek.

Tegoroczne motto ma też odniesienie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy powstania ZHP. Harcerze podkreślają, że tym, co łączy ich od stulecia, jest
ich służba, a od lat łączą się też, by dostarczyć Światło Pokoju do polskich urzędów i instytucji państwowych, szkół, parafii, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych.
Polacy odbierają to wyjątkowe światło od skautów słowackich i przekazują je dalej. Od 9 lat również za Morze Bałtyckie, do Szwecji. W tym roku harcerski żaglowiec Zawisza Czarny wypłynie 17 grudnia do Karlskrony, a na jego pokładzie po raz kolejny będą znajdować się przedstawiciele jaworznickiego hufca. Tym razem popłyną dwie druhny z Jaworzna: Magdalena Okrzesik i Agnieszka Gralok.

Tekst: Dawid Litka