Jaworzniccy strażacy obchodzili swoje święto. Z tej okazji na placu przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 13 maja odbyła się uroczystość. Były podziękowania za służbę, życzenia, a także odznaczenia, awanse, listy gratulacyjne.

Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna, odczytała list, jaki z okazji święta strażaków, przygotował Paweł Silbert, prezydent miasta. “Społeczne zaufanie, jakim darzą was mieszkańcy Jaworzna, to mobilizacja do dalszej pracy nad rozwojem i unowocześnieniem jaworznickiej jednostki. Bycie strażakiem to niezwykłe wyzwanie, zaszczyt i ofiarność, bezinteresowna służba na rzecz bliźniego, jak również ciągła praca nad sobą oraz doskonaleniem własnych umiejętności” – napisał do strażaków Paweł Silbert.

Strażakom dziękowała też Maria Materla, radna Sejmiku Wojewódzkiego. Życzenia strażakom przesłał też Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego. Złotą odznakę honorową zasłużony dla województwa śląskiego odebrali druh prezes Stanisław Kilian oraz druh prezes Edward Ćwik, a srebrną otrzymali druh prezes Józef Skulich i druh prezes Mariusz Kopciak. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrał Michał Dyl. Były też awanse. Do stopnia starszego brygadiera awansował brygadier Dariusz Kleszcz, dowódca jaworznickich strażaków.

Tekst: GD

Zobacz także: