Na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie odbyły się w piątek, 26 maja, miejskie obchody Dnia Strażaka.

Funkcjonariusze PSP i druhowie ochotniczych straży pożarnych otrzymali medale, awanse i nagrody. Odbyło się też uroczyste włączenie OSP Ciężkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, jego zastępca Łukasz Kolarczyk, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej, i st. bryg. Rafał Świerczek, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. – Dzień Strażaka to święto tych, którzy jako pierwsi przybywają na ratunek ludziom potrzebującym pomocy. Dla ratowania życia innych często zapominają o swoim własnym. Takie dni jak ten dają nam poczucie dumy z bycia strażakiem – podkreślił podczas apelu st. bryg. Patrycjusz Fudała, komendant miejski PSP w Jaworznie.

W tym roku jaworzniccy strażacy otrzymali szereg wyróżnień. Dwie osoby zostały odznaczone przez prezydenta RP srebrnym medalem za długoletnią służbę, a jedna otrzymała brązowy medal. Minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał dwóm funkcjonariuszom brązowe odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” i jednemu z druhów odznakę św. Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Przyznano też strażakom takie odznaczania jak złoty znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dyplom komendanta głównego za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. Prezydent Jaworzna wręczył natomiast strażakom PSP i OSP odznaczenia za wzorową postawę w służbie oraz szczególne zasługi w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Jaworzna.

Były też awanse. Minister spraw wewnętrznych i administracji nadał wyższe stopnie oficerskie czterem funkcjonariuszom. Komendant główny PSP nadał wyższy stopień służbowy jednej sobie w korpusie aspirantów. Śląski komendant wojewódzki zdecydował z kolei o nadaniu wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerów 13 funkcjonariuszom.

Podczas Dnia Strażaka odbyło się także uroczyste przekazanie aktu włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ciężkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. – Tym samym już wszystkie jaworznickie OSP znajdują się w KSRG – zaznaczył Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Od początku nie zawiodła mnie intuicja, która podpowiadała mi, że warto współpracować ze służbami mundurowymi w naszym mieście. Od 20 lat wspólnie dążymy do jak najlepszego rozwoju, zarówno merytorycznego, jak i sprzętowego komendy PSP i jednostek OSP – podkreślił.

AZ-H

Specjalne nagrody wręczył też Paweł Silbert, prezydent Jaworzna
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska