Bezpieczeństwo osób starszych, bezpieczeństwo w sieci – takie tematy poruszano podczas ostatnich konferencji i prelekcji skierowanych do seniorów i młodych ludzi.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 21 marca w budynku I LO dotyczyło realnego problemu – wyłudzania pieniędzy metodą “na wnuczka” czy “policjanta”. Na to spotkanie zaproszono nie tylko seniorów, ale też młodzież szkolną, która razem z gośćmi konferencji wysłuchała prelekcji i wzięła udział w warsztatach. Nie była to pierwsza taka akcja w Jaworznie. Za pośrednictwem mediów i podczas rozmaitych wydarzeń i spotkań, przestrzega się starsze osoby przed oszustami. Efekty tych działań już są widoczne, ale problem nie zniknął.

Cieszymy się, że zaproszono młodzież, która zasiadła z seniorami pokoleniowo i wzięła udział w spotkaniu. Wiedza, którą im przekazaliśmy, pozwoli im ostrzec najbliższych. Teraz sami będą mogli porozmawiać z dziadkami i uczulić ich, przestrzec przed podobnymi zagrożeniami – powiedział st. asp. Michał Nowak, rzecznik prasowy KMP Jaworzno.

Seniorów uczulano również, aby nie udostępniali swoich danych przez telefon i nie wpuszczali do domu obcych – ważne uwagi, bo właśnie starsi ludzie często padają ofiarami nieuczciwych praktyk telekomunikacyjnych. “Wiem, co podpisuję” – pod takim właśnie hasłem zorganizowano 25 marca warsztaty w Urzędzie Miejskim.

Z kolei 28 marca w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa w sieci. O niebezpieczeństwach w internecie i cyberprzemocy debatowano z zaproszonymi jaworznianami – uczniami, przedstawicielami palcówek oświatowo-wychowawczych oraz mieszkańcami. Poruszano tematykę związaną z mową nienawiści, cyberprzemocą i relacjami międzyludzkimi w dobie technologii cyfrowych. Przestrzegano młodzież przed złudnym myśleniem, iż w sieci jest się anonimowym, że hejtowanie, trollowanie – przewinienia, których dopuszczają się młodzi ludzie i które często bagatelizują, są poważnym przestępstwem i są karalne.

O zagrożeniach wynikających z nowych technologii rozmawiali m.in. Monika Bryl, zastępca prezydenta, Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, Piotr Chełmiński z wydziału do walki z cyberprzestrzępczością KWP. Debacie towarzyszyła wystawa opatrzona autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania “Handel ludźmi nie zna granic” poruszająca zjawisko handlu ludźmi, a także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, problematykę żebractwa i prostytucji. Ta mobilna wystawa wykonana w ramach działań prewencyjnych MSWiA będzie dostępna jeszcze do jutra (5 kwietnia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Tekst: ES

Zobacz także: