165 rolkarzy wzięło udział w akcji “Rolkuj po Nadzieję”, która 18 maja została zorganizowana przez Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Urząd Miejski w Jaworzni. Wydarzenie nie ma charakteru typowej rywalizacji sportowej i jest połączone ze zbiórką charytatywną. Symboliczny przejazd wokół akwenu nie tylko promuje kampanię “Pola nadziei”, ale również przypomina mieszkańcom o istnieniu hospicjów i o tym, dlaczego warto je wspierać. Rolkowaniu wokół Sosiny towarzyszyły też inne atrakcje, np. szkółka jazdy na rolkach dla najmłodszych. Na czele peletonu w roli przewodnika stanął Piotr Pagacz, założyciel sosnowieckiego stowarzyszenia Rolki Sielec i współorganizator jaworznickiej akcji rolkowania dla hospicjum. W wydarzeniu wzięli udział również mieszkańcy regionu, nie tylko Jaworzna. Gościliśmy m.in. mieszkańców Rudy Śląskiej. Fotogalerię z tego wydarzenia znaleźć można na naszym Facebooku.

Zobacz także: