Podczas grudniowej sesji radni przyjęli budżet miasta na rok 2023. Wiadomo, że najbliższe miesiące nie będą łatwe. Jaworznianie będą się mierzyć ze skutkami inflacji i spowolnieniem wzrostu gospodarczego, co bezpośrednio przekłada się na miejskie finanse. Mimo to budżetowe założenia przewidują rozwój miasta i inwestycje.

– Czeka nas rok nieprawdopodobnych wyzwań – podkreślał podczas grudniowej sesji Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Ostatnie lata, mimo zamrożonych stawek podatkowych, były dla Jaworzna czasem dynamicznego rozwoju. Zbudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów dróg gminnych. Przebudowane zostało centrum miasta. Do nowej sieci kanalizacji podpięto setki gospodarstw domowych. Mieszkańcy korzystają z taniego, nowoczesnego, elektrycznego transportu publicznego.

– Zbliżający się 2023 rok może być jednym z najtrudniejszych w historii jaworznickiego samorządu pod względem wyzwań ekonomicznych. Jest to nadal budżet rozwoju. Chcę uspokoić mieszkańców, że pomimo wielu wyzwań, a często i problemów, mogą nam zaufać, tak jak w poprzednich latach. Przeprowadzimy inwestycje, zapewnimy ich finansowanie. Chcę, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie w Jaworznie i każdy kolejny rok stwarzał szansę rozwoju, lepszej pracy i komfortu życia w mieście – podkreśla Paweł Silbert.

Zgodnie z budżetowymi założeniami – w roku 2023 dochody mają wynieść 616,8 mln zł, natomiast poziom wydatków to 705,7 mln zł. Przyszłoroczny budżet zakłada deficyt w wysokości blisko 89 mln zł. Deficyt ma jednak pokrycie w 2023 roku, a różnica między dochodami a wydatkami wynika głównie z przekazania zadań rządowych, realizowanych dotychczas przez gminy, do ZUS. Chodzi tu na przykład o wypłatę świadczeń 500+.

W planie finansowym miasta największy wzrost wydatków dotyczy oświaty i edukacji, transportu miejskiego oraz gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Wydatki na oświatę stanowią najbardziej znaczącą część budżetu. W nadchodzącym roku to 254,8 mln zł. Na każde 100 zł wydane przez gminę, aż 36 zł trafi do jaworznickich szkół i przedszkoli. Co ważne, podwyżkom nie ulegną na razie opłaty za odbiór śmieci oraz za bilety komunikacji miejskiej.

Bolączką wszystkich gmin są podwyżki cen towarów i usług. Dotkliwie odczuwany jest wzrost cen energii elektrycznej i nośników energii, a tych wydatków nie można uniknąć i w oczywisty sposób wpływa to na koszty realizowanych przez gminę przedsięwzięć inwestycyjnych. Mimo to Jaworzno nadal stawia na rozwój i inwestycje. W 2023 roku kontynuowane będą trwające już inwestycje, jak przebudowa DK 79 z budową estakady w Byczynie czy przebudowa ulicy Katowickiej. W planie ujęto też m.in. utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w Cięzkowicach, modernizację i przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy realizację programu termomodernizacji placówek oświatowych oraz budowę placów zabaw przy przedszkolach.

Inwestycją o strategicznym dla miasta znaczeniu jest wciąż Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Jaworzno z sukcesem rozpoczęło starania o środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Do miasta trafiło 100 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na JOG-u. Prace rozpoczną się już w przyszłym roku i będą polegały na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową i kanalizację, a także uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi. To działania, które pozwolą stworzyć atrakcyjny dla inwestorów obszar gospodarczy, gdzie w przyszłości zatrudnienie może znaleźć nawet 12 tys. pracowników. Przyszły rok będzie nastawiony na intensywne pozyskiwanie inwestorów i współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz agendami rządowymi.

– Dysponujemy atutem, którym jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Przyszło nam przygotowywać wartościowe tereny inwestycyjne w okresie kryzysowym, co jest zadaniem bardzo trudnym. Należy jednak pamiętać, że to właśnie kryzysy są okresem największej aktywności inwestorów, wkraczających w nowe branże czy nowe lokalizacje. Nie wykluczam, iż ostatecznie może się okazać, że rok 2023, zapowiadający się jako niełatwy, będzie dla Jaworzna przełomowy – podsumowuje Paweł Silbert.

GD

| fot. Andrzej Pokuta