W ubiegłym roku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie wzięli udział w 1139 interwencjach, w tym 239 razy gasili pożary. Było też 817 zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami. 83 razy zostali wezwani do fałszywych alarmów.

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w marcu 2022 roku. Właśnie wtedy najintensywniej pomagali obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym kraju, uciekając przed wojną. Był to również czas interwencji związanych z sezonową plagą wypalania traw. W sali sztabowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie odbyła się narada roczna, podczas której tradycyjnie podsumowano działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających na terenie miasta. Mowa była między innymi o przeprowadzonych przez strażaków akcjach, zakupie potrzebnego sprzętu, remontach i planach na kolejny rok.

W marcowej naradzie rocznej udział wzięli m.in.: st. bryg. Patrycjusz Fudała, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna, st. bryg. Mirosław Synowiec, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, a także prezesi ochotniczych straży pożarnych z terenu Jaworzna oraz inspektor Piotr Uwijała, komendant miejski jaworznickich policjantów, i Artur Zięba, komendant Straży Miejskiej w Jaworznie.

Podczas spotkania pracę poszczególnych komórek organizacyjnych KM PSP w 2022 roku zreferował szef jaworznickich strażaków. Podziękował też prezydentowi Jaworzna Pawłowi Silbertowi oraz jego zastępcy Łukaszowi Kolarczykowi za wsparcie organizacyjne i finansowe, jakiego gmina udziela jaworznickim strażakom zawodowym i ochotnikom.

– Jaworzniccy strażacy to w większości młody, zaangażowany zespół. Wraz ze wsparciem dłuższych stażem kolegów stanowią doskonały i skuteczny zespół, który ratuje życie i mienie mieszkańców Jaworzna – podkreśla st. bryg. Patrycjusz Fudała. Jaworznicka Państwowa Straż Pożarna ściśle współpracuje z sześcioma ochotniczymi strażami pożarnymi w mieście. Jednostki OSP działają w Osiedlu Stałym, Ciężkowicach, Długoszynie, Jeleniu, Byczynie i Dąbrowie Narodowej. W 2022 r. strażacy ochotnicy wzięli udział w 323 interwencjach.

Rok 2022 był dla jaworznickiej jednostki czasem ważnych inwestycji. Zamontowano i uruchomiono odciąg spalin dla pojazdów w pomieszczeniach ratowniczo-gaśniczych. – To bardzo ważna inwestycja, która bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo strażaków – wyjaśnia Patrycjusz Fudała.

W minionym roku zakupiono też lekki samochód operacyjny i wyposażenie szatni dla strażaków. Wyposażono również pomieszczenia, z których na co dzień korzystają strażacy.
Remonty możliwe były między innymi dzięki dużej pomocy ze strony władz miasta. Prezydent Jaworzna w 2022 roku przeznaczył na takie wsparcie 305 tys. zł. Jaworznicką jednostkę wsparli też śląski komendant wojewódzki (150 tys. zł) i wojewoda śląski (40 tys. zł) oraz inwestorzy prywatni.

Strażacy chętnie uczestniczyli też w akcjach społecznych organizowanych przez miasto i miejskie instytucje. Edukowali mieszkańców w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Akademia Bezpieczeństwa”. Łącznie z prelekcji i wspólnych działań skorzystało 1,5 tys. dzieci i blisko 500 dorosłych mieszkańców miasta.

GD

Podczas rocznej narady strażacy zaprezentowali sprzęt kupiony w ubiegłym roku | fot. Materiały UM Jaworzno

Zobacz także: