Już ponad 60 dzieci bezpieczne schronienie znalazło w rodzinie Renaty i Jacka Myślińskich. Małżonkowie z Jaworzna od 25 lat tworzą zawodową rodzinę zastępczą dla potrzebujących maluchów. Pierwsze dziecko przyjęli do siebie 5 września 1997 roku. Z okazji jubileuszu gratulacje i podziękowania rodzicom zastępczym złożyli przedstawiciele władz miasta. W jubileuszowej uroczystości uczestniczyli m.in. Paweł Silbert, prezydent miasta, Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna, Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwe, choćby z tego powodu, że trudno jest się później rozstać z dzieckiem. Jednak warto próbować, warto pomagać – przekonuje Renata Myślińska.

Rodzicielstwo zastępcze cechuje tymczasowość. Kiedy biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić swojemu dziecku opieki, umieszcza się je w środowisku zastępczym. Trwa to do czasu, gdy rodzice uporządkują swoje sprawy. Jeśli jednak okaże się, że dysfunkcja biologicznej rodziny jest nie do pokonania, to po uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka, wszczęta zostaje procedura adopcyjna.

Do domu państwa Myślińskich trafiają dzieci w różnym wieku. Często są to nawet noworodki. Niektóre z nich pod opieką jaworznickich małżonków osiągnęły pełnoletność. Wszystkie znalazły tam bezpieczeństwo, opiekę i miłość. Wielu spośród podopiecznych do dzisiaj utrzymuje kontakt z rodzicami zastępczymi, a jedna z „przybranych” córek poprosiła ich nawet o pełnienie funkcji rodziców na ślubie.

W Jaworznie w 90 rodzinach zastępczych przebywa obecnie 113 dzieci. Głównie są to rodziny spokrewnione, ale także niezawodowe i jedna zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego. To wciąż za mało. Pracownicy MOPS czekają na chętnych, którzy chcieliby podjąć się tego zadania.

Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej dostępne są w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Inwalidów Wojennych 14. Można kontaktować się też telefonicznie, dzwoniąc pod numery 32 618 18 56, 32 618 18 34, 32 618 19 78, 32 618 17 85. Informacji szukać można też na stronie internetowej www.mops.jaworzno.pl.

Grażyna Dębała

Podziękowania i gratulacje małżonkom złożyli przedstawiciele władz miasta | fot. Materiały UM Jaworzno