Jeszcze w styczniu ma zostać podpisana umowa na realizację kolejnych prac na Sosinie. Tym razem chodzi między innymi o budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie ośrodka.

W przetargu wybrany został trzebiński Rembud. Ta firma ma już pewne doświadczenie, bo od lipca 2018 roku to właśnie jej pracownicy budują na Sosinie podciśnieniową kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.

Prace, które już prowadzimy w tym rejonie, postępują zgodnie z planem. Czas mamy do lipca i nie powinno być żadnych problemów z dotrzymaniem tego terminu. Prawdopodobnie już pod koniec stycznia zaczniemy montować budynki, w których mieścić się będą toalety – zapewnia Władysław Leśko, szef trzebińskiego Rembudu.

Nowa umowa przewiduje znacznie większy zakres prac. W ramach inwestycji powstać ma mała architektura z pomostami dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych i zielony parking. W sąsiedztwie zbiornika wodnego staną ławki, stoliki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Wybudowane zostaną też trzy budynki. Dwa z nich będą miały po nieco ponad 54 metry kwadratowe powierzchni, a trzeci będzie mniejszy – niespełna 40 m. kw. i stanie w miejscu dzisiejszego posterunku policji.

W rejonie plaży północnej powstać ma tak zwany zielony parking. Będzie miał trawiastą nawierzchnię, wzmocnioną geokratką. Wokół parkingu pojawi się zieleń, która będzie wygłuszała hałasy z parkingu.
Zieleni na terenie ośrodka przybędzie znacznie więcej. Ze względu na wykonaną już wycinkę na terenie ośrodka posadzonych zostanie blisko 300 drzew. Cenne rośliny, które już rosną przy Sosinie, mają zostać zachowane.

Sosina bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych miejsc Jaworzna. Mieszkańcy chętnie odwiedzają teren Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego i to w każdej porze roku. Warto zadbać o to miejsce, by wypoczywało się tam w komfortowych warunkach – podkreśla Sebastian Kuś, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.

Rekultywacja miejskiego akwenu da temu miejscu nowe możliwości.

Całkowita modernizacja Sosiny to realna szansa na stworzenie ośrodka wypoczynkowego dla całego województwa śląskiego, zwłaszcza że planowane atrakcje są przewidziane dla każdej grupy wiekowej i każdego pasjonata wypoczynku przy jeziorze, a więc dla wędkarzy, wodniaków czy miłośników biwakowania. Oczywiście modernizowana infrastruktura będzie w pełni dostosowana do tych turystycznych potrzeb – podkreślają urzędnicy z jaworznickiego magistratu.

Na wykonanie prac objętych umową Rembud będzie miał dwa lata od dnia podpisania dokumentów. Prace będą się toczyły również w sezonie letnim, gdy na terenie ośrodka wypoczywają tłumy mieszkańców
Jaworzna i okolicznych miast.

Będziemy się starali tak organizować prace, by w jak najmniejszym stopniu utrudniały wypoczynek. Całkiem pewnie nie da się ukryć naszej obecności, ale dołożymy starań, by nasze działania były jak najmniej uciążliwe dla wypoczywających – deklaruje Władysław Leśko.

Całość inwestycji kosztować ma ponad 33 mln zł.

Tekst: GD

 

Zobacz także: