Na ponad 519 mln zł zaplanowano jaworznicki budżet w 2018 roku.

Podczas grudniowej, ostatniej w zeszłym roku, sesji Rady Miejskiej, większością głosów radnych koalicji uchwalone zostały rekordowy budżet dla naszego miasta oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Ponad 89,6 mln zł Jaworzno przeznaczy w tym roku na inwestycje! W ramach tych środków kontynuowane będą największe dotychczasowe projekty, jak Miejskie Centrum Integracji Transportu (Velostrada, przebudowa placu Górników, budowa parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową, projekt roweru miejskiego), przebudowy i remonty dróg, przebudowa Hali Widowiskowo-Sportowej, budowa i remonty boisk, rewitalizacja Sosiny i budowa wodnego placu zabaw.

Nie zapomniano również o projektach społecznych. Rusza ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku program Jaworzno Wspiera Rodziny, zakładający m.in powstanie żłobka publicznego i dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach prywatnych i klubach malucha. Wyremontowanych zostanie też osiem kolejnych przedszkoli i szkół. Zaplanowano modernizacje dwóch miejskich parków i cztery kolejne inwestycje w ramach Miasta Siedmiu Rynków.

Inwestycje te w dwóch trzecich sfinansowane zostaną ze środków własnych miasta, zatem blisko 33 proc. to fundusze pochodzące ze środków unijnych. Jaworzno może pochwalić się bardzo wysokim wynikiem wydatkowania finansów z projektów unijnych, jednym z najlepszych spośród 81 członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Zresztą kierunek tegorocznych wydatków majątkowych, co zrozumiałe, w dużej mierze podyktowany jest możliwościami pozyskania środków zewnętrznych. Gdyby miasto nie zaplanowało części przewidzianych w budżecie inwestycji, szansa na sięgnięcie po ogromne środki zewnętrzne (niemal 39 mln zł!) mogłaby przepaść.

2018 r. będzie kolejnym, w którym zarówno dochody, jak i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosną. Będą one wynosić odpowiednio 5272 zł i 5631 zł. Oznacza to, że w tym roku dochody miasta wyniosą ponad 486 mln zł, a jego wydatki przekroczą 519 mln zł. Różnicę, wynoszącą 33 mln zł. (deficyt budżetowy) miasto pokryje przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych. Dzięki takiemu planowaniu finansów nasz wskaźnik zadłużenia jest o blisko 40 proc. niższy niż wartość dopuszczalna w Ustawie o finansach publicznych.

Budżet Jaworzna jest przygotowany racjonalnie i ostrożnie, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej, która nie miała też zastrzeżeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej naszego miasta.

Tekst: Dawid Litka
Fot. wizualizacja UM Jaworzno