Podczas wtorkowej (27 marca) sesji Rady Miejskiej radni przyjęli m.in. pakiet uchwał dotyczących utworzenia w Jaworznie miejskiego żłobka, jego statusu opłat za pobyt i wyżywienie oraz dopłat do pobytu maluchów w prywatnych placówkach.

To znaczy, że już we wrześniu pierwsze maluchy rozpoczną swoją przygodę z miejskim żłobkiem.

Obietnica utworzenia w naszym mieście żłobka była jednym z punków programu wyborczego stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. W październiku 2017 roku Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, ogłosił, że nadszedł czas, by zająć się właśnie tą sprawą. Przez ostatnie pół roku działo się sporo. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych oraz z Programu “Maluch+”.

Z programu “Maluch+” otrzymaliśmy 600 tys. zł dofinansowania, czyli najwyższą możliwą kwotę, jaką miasto mogło uzyskać. Z prezydentem spotkaliśmy się też z przedstawicielkami grupy mieszkańców, która zbierała podpisy pod obywatelskim projektem uchwały w tej sprawie. Udało nam się wypracować wspólny projekt uchwały. Odbyły się też dwa spotkania z mieszkańcami, na których mowa była o sprawach żłobka – mówi Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna.

Wybrano też siedzibę dla żłobka. Ważne było, by budynek położony był w dobrze skomunikowanym miejscu, gdzie łatwo dojechać zarówno miejską komunikacją, jak i własnym samochodem. Wybór padł na budynek na Podwalu położony przy ulicy 3 Maja, gdzie dziś działa Przedszkole nr 9. Obiekt spełnia wszystkie te założenia. Od września przedszkolaki będą po prostu sąsiadować z maluchami ze żłobka.

Zgodnie z przyjętym statutem żłobka do placówki przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Jaworzna. Gdy chętnych będzie więcej niż miejsc, to o kolejności przyjęć decydować będzie między innymi pochodzenie dziecka z rodziny wielodzietnej czy orzeczenie o niepełnosprawności. Zgodnie z przyjętymi podczas sesji uchwałami miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Jaworznie w wymiarze do 10 godzin dziennie ustalona została w wysokości 150 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce, z wyjątkiem usprawiedliwionej ciągłej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc. W takiej sytuacji opłata za pobyt będzie zwracana proporcjonalnie do dni nieobecności dziecka w żłobku. Opłata za wyżywienie ma wynieść 12 zł. Jeśli jednak uda się zdobyć unijne dofinansowanie, to opłaty mogą być znacznie mniejsze.

Sprawy związane z utworzeniem w naszym mieście żłobka spotkały się z niemal pełnym poparciem radnych. Uchwała dotyczącą utworzenia żłobka miejskiego znalazła poparcie u 22 spośród 23 jaworznickich radnych. Od głosu wstrzymała się jedynie radna Renata Chmielewska. Statut żłobka został przyjęty przy 22 głosach poparcia. W tej sprawie od głosu wstrzymał się radny Marcin Kozik.

Dla wielu rodziców duże znaczenie mają też ustalenia dotyczące wysokości dopłat do pobytu dzieci w prywatnych żłobkach i klubikach dziecięcych. Ustalono, że dotacja dla podmiotów prowadzących takie placówki będzie wynosiła 300 zł miesięcznie za dziecko objęte opieką w wymiarze nie mniejszej niż 5 godzin dziennie.

Obecnie na terenie Jaworzna funkcjonuje 10 prywatnych placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Zapewniają one łącznie 123 miejsca dla dzieci uczęszczających do klubów dziecięcych oraz 81 miejsc dla dzieci zapisanych do żłobków – informuje Małgorzata Helbin-Więcek, naczelnik wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Od września do tych prywatnych placówek dołączy żłobek miejski, w którym opiekę znajdzie 30 spośród najmłodszych jaworznian. Duże znaczenie dla mieszkańców będą miały przyjęte przez radnych zmiany w budżecie miasta. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na ochronę zdrowia. 2 mln zł pójdzie na remont Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, a 300 tys. zł na turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych. Napiszemy o tym w kolejnym wydaniu “Pulsu Jaworzna”.

Radni zajęli się też okręgami wyborczymi. Zmiany w tym zakresie były konieczne, bo wymagają tego nowe przepisy. Sprawa wywołała jednak ożywioną dyskusję. Część radnych nie była zadowolona z zaproponowanego przez urzędników podziału miasta na okręgi. Uchwała została jednak przegłosowana.

Pozostałe punkty sesji nie budziły już takich emocji. Radni m.in. przyjęli także program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Tekst: Grażyna Dębała

Zobacz także: