Przypominamy, że wciąż można się zgłosić do udziału w 2. Regionalnym Międzypokoleniowym Rajdzie Nordic Walking, który odbędzie się już najbliższą sobotę 15 czerwca na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, natomiast współorganizatorami są: Urząd Miejski w Jaworznie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. W tym miejscu warto dodać, że Paweł Silbert — Prezydent miasta Jaworzna objął wydarzenie honorowym patronatem.

Elektroniczne zgłoszenia będą przyjmowane do czwartku 13 czerwca przez stronę zgloszenia.mckis.jaworzno.pl. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji, gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wyrażenie zgody na akceptację regulaminu. Przewidziany maksymalny limit uczestników wynosi 600 osób.

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9.30, gdzie odbędzie się weryfikacja uczestników i wydanie numerów startowych. Sam start został zaplanowany na godzinę 11, poprzedzi go rozgrzewka poprowadzona przez doświadczonego instruktora nordic walking. Po przybyciu na metę każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz wodę mineralną. Przed zakończeniem imprezy zostaną wręczone nagrody dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika rajdu, wręczenie nagród dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika rajdu, a także odbędzie się konkurs z nagrodami dla wszystkich uczestników zawodów.

Rajd odbędzie się na odcinku o długości około 9 km dla osób zaawansowanych i około 6 km dla osób chcących pokonać dystans rekreacyjnie. Zawodnicy mają możliwość wyboru dystansu, na którym chcą wystartować. Trasa Rajdu prowadzi przez okolice wokół Ośrodka GEOsfera oraz osiedli: Dobra, Chrząstówka i Warpie.

Udział w rajdzie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny, a osoby nieletnie mogą wziąć w nim udział po wypełnieniu przez rodzica/opiekuna specjalnego oświadczenia.

Więcej informacji można przeczytać na stronie: mckis.jaworzno.pl/regionalny miedzypokoleniowy rajd nordic walking geosfera

 

 

Zobacz także: