Jaworznickie Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

W całej Polsce jest tylko 13 przedszkoli z podobnym certyfikatem. – Cieszymy się z wyróżnienia. To uwieńczenie wieloletnich działań związanych z edukacją zdrowotną. To uznanie naszych wysiłków związanych z promocją zdrowia, ale i inspiracja do podejmowania wyzwań w kolejnych latach – mówi Aneta Hartman, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12.

Na co dzień pracownicy placówki zachęcają przedszkolaki i ich rodziców do prowadzenia zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Przekazują dzieciom podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia oraz kreują wśród nich modę na zdrowie.

Działania promujące zdrowie realizowane są w przedszkolu przez koordynatorów Dominikę Pawlik i Aleksandrę Igies. – Prowadzimy takie działania, których założeniem jest modyfikowanie diety dzieci zarówno w przedszkolu, jak i w domu poprzez uświadomienie pracownikom kuchni i rodzicom znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla zdrowia oraz prawidłowego rozwoju dzieci – opowiada Dominika Pawlik.

W  przedszkolu przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, w tym ruch na świeżym powietrzu. Pomysłów na promocję zdrowych nawyków koordynatorkom nie brakuje. Aby zdobyć odpowiednią wiedzę, pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. W szkoleniach i warsztatach biorą udział wszyscy pracownicy przedszkola oraz opiekunowie dzieci. – Wiedza oraz doświadczenie całej rady pedagogicznej w połączeniu z naszą chęcią podejmowania nowych wyzwań przekładają się na realizację zajęć o charakterze zdrowotnym, które są atrakcyjne dla dzieci – tłumaczy Aleksandra Igies.

Natalia Czeleń

Pracownice przedszkola prezentują certyfikat | fot. Natalia Czeleń