Blisko 3 miliony złotych przeznaczyło jaworznickie Centrum Kształcenia Praktycznego na budowę, modernizację i wyposażenie pracowni w ramach projektu “Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.

Dzięki dofinansowaniu (w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynoszącemu niemal 2,5 mln zł placówka mogła wybudować nowoczesną halę mechaniki i elektromechaniki pojazdowej, zmodernizować park maszynowy pracowni mechaniki (obróbki konwencjonalnej),
uzupełnić wyposażenie pracowni obróbki skrawaniem (programowania obsługi obrabiarek sterownych numerycznie CNC) oraz przystosować siedzibę CKP dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

26 marca odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. Zaproszeni goście mogli też zobaczyć wyposażenie dwóch zmodernizowanych w ramach projektu pracowni.

Nasze statutowe cele to m.in. wspomaganie placówek oświatowych w prowadzeniu zajęć praktycznych. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby realizować program nauczania praktycznej nauki zawodu w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Zatem nie modele, nie symulacje tylko to środowisko, do którego trafi a uczeń po zakończeniu szkoły. Cel, którego nie ma w statucie, ale który wytyczyliśmy sobie 10 lat temu, to dostosowanie kompetencji naszych uczniów do potrzeb pracodawców. Tak, by uczeń trafiał do miejsca pracy jak klucz do zamka, dobrze przygotowany i dobrze pasujący – wyjaśniał podczas uroczystości Tomasz Łakomski, dyrektor CKP.

Placówka, żeby realizować postawione sobie cele i jak najlepiej praktycznie przygotowywać uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów, stale współpracuje nie tylko z Urzędem Miejskim, szkołami czy Okręgową Komisją Egzaminacyjną, ale również z zakładami pracy. Ma to zagwarantować, że absolwenci będą w najwyższym stopniu spełniać oczekiwania przyszłych pracodawców.

Ciągle rozwijane CKP dysponuje obecnie zapleczem sprzętowym i kadrą, dzięki którym uczniowie mogą praktycznie szkolić się w kilkunastu popularnych zawodach, a placówka ciągle poszerza zarówno bazę technologiczną, jak i kompetencje nauczycieli. To właśnie ciągła współpraca z pracodawcami gwarantuje, że uczniowie, którzy szkolą się w CKP, mogą spełniać konkretne zapotrzebowanie rynku pracy.

Pracodawcy, którzy obecni byli na uroczystości, podkreślali jak, cenne z ich punktu widzenia jest takie praktyczne podejście do kształcenia młodzieży. Zapewniali też, że współpraca z CKP jest dla przyszłości zakładów pracy bardzo ważna.

Tekst: DL

Nowy projekt

Poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Placówka już bierze udział w kolejnym projekcie, którego celem (w ciągu trzech lat) jest stworzenie zaplecza do kształcenia w nowych zawodach: elektromechanik samochodowy (właściwie mechatronik samochodowy), monter izolacji budowlanych (odpowiadając na potrzeby nowoczesnego budownictwa pasywnego) oraz monter systemów rurociągowych (na tym kierunku możliwe będzie praktyczne kształcenie spawaczy). Dzięki nowemu projektowi możliwe będzie również bardzo duże poszerzenie kompetencji obecnych nauczycieli CKP.

Zobacz także: