Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni udzieli wotum zaufania Pawłowi Silbertowi, prezydentowi Jaworzna, przyjęli też sprawozdanie z realizacji budżetu i raport o stanie gminy. Posiedzenie trwało blisko 8 godzin, a jego znaczną część poświęcono na debatę z udziałem mieszkańców i radnych.

Wśród kwestii poruszanych przez jaworznian znalazły się problemy najbliższe mieszkańcom. Mowa była między innymi o wsparciu osób niepełnosprawnych, budowie estakady w Byczynie, sytuacji prawnej dworca w Szczakowej, konieczności uporządkowania handlu na ulicy Sienkiewicza, skutkach polityki dekarbonizacji dla Jaworzna, taborze i liczbie kursów realizowanych przez PKM Jaworzno oraz planowanym remoncie Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie. Poruszano też kwestie związane z jakością powietrza, ekologią czy sposobami walki z wandalizmem. Część uwag dotyczyła życia kulturalnego miasta. Radni i mieszkańcy zgodnie chwalili ważne dla miasta inwestycje. Mówiono o rewitalizacji Sosiny, parku Podłęże i parku Angielskiego. Wiele pochwał skierowano też do Wodociągów Jaworzno jako odbiorcy odpadów komunalnych.

Czerwcowa sesja to również absolutorium z tytułu wykonania budżetu i wotum zaufania dla prezydenta. Warto wspomnieć, że ostatni rok z powodu pandemii był trudny dla wszystkich samorządów. Walka z koronawirusem sporo kosztuje. Przede wszystkim miasto poniosło większe wydatki na służbę zdrowia, konieczne było też zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców, niższe były za to wpływy z podatków. Mimo to Jaworzno nieźle sobie poradziło, co widać w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Znów solidarni

100 tys. zł z miejskiej kasy trafi do mieszkańców Nowej Białej, gdzie pożar strawił 25 domów mieszkalnych i 23 budynki gospodarcze. Podczas czwartkowej sesji (24 czerwca) radni poparli inicjatywę prezydenta miasta, by pogorzelców z Podhala wesprzeć finansowo. Pomoc jest tam bardzo potrzebna, bo żywioł pozbawił dachu nad głową ponad sto osób.

Pożar w Nowej Białej wybuchł 19 czerwca. Ogień objął teren ze zwartą zabudową, gdzie budynki mieszkalne były połączone z gospodarczymi. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i ostatecznie objął powierzchnię około 1 hektara.

To nie pierwszy raz, gdy jaworznianie okazują solidarność w podobnej sytuacji. W 2017 roku z miejskiej kasy przekazano 50 tys. zł na pomoc dla mieszkańców gminy Szubin, która mocno ucierpiała po przejściu nawałnicy.

Pomimo trudności kontynuowane były rozpoczęte działania inwestycyjne, a część z nich została sfinalizowana. Dobrze przygotowane wnioski umożliwiły uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dobra współpraca jednostek i ogromna dyscyplina w zakresie realizacji budżetu wszystkich dysponentów środków, ostatecznie pozwoliły wypracować nadwyżkę oraz wolne środki. Placówki oświatowe zostały wyposażone w sprzęt, pozyskaliśmy środki zewnętrzne na pomoc przedsiębiorcom, udało się też zorganizować wsparcie dla osób samotnych, niepełnosprawnych i przebywających na kwarantannie – wylicza Dorota Kuczera, skarbnik miasta.

W zrealizownym już budżecie miasta po stronie dochodów wpisano kwotę 638 336 374 zł, natomiast po stronie wydatków 628 255 151 zł. To oznacza, że nadwyżka wyniosła 10 081 223 zł.

Ubiegły rok nie był łatwy. Z powodu epidemii koronawirusa, również samorząd Jaworzna znalazł się w nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas trudnych decyzji i próby mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Pomimo tych trudności, gospodarka miasta, jak i Jaworzno znajdują się w nieustannym rozwoju. Otrzymanie absolutorium i wotum zaufania to powód do dumy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla mieszkańców, a także dla pracowników urzędu, miejskich jednostek i spółek oraz osób zaangażowanych w rozwój naszego miasta – podkreśla Paweł Silbert.

Grażyna Dębała

Mimo kłopotów spowodowanych pandemią Jaworzno wciąż się rozwija | fot. Andrzej Pokuta