Radni udzielili Pawłowi Silbertowi, prezydentowi naszego miasta, wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.

Raport o stanie gminy

Długo debatowano nad Raportem o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2018 rok. To nowa praktyka samorządowa, jaką wprowadziła zeszłoroczna zmiana ustawy o samorządzie gminnym, nakładająca na organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza, prezydenta) obowiązek corocznego przedkładania radzie raportu o stanie gminy. Taki dokument w Jaworznie powstał i jest obszernym, 88-stronicowym opracowaniem zawierającym informacje z poszczególnych obszarów dotyczących naszej gminy. (Z treścią raportu można się zapoznać zaglądając do Biuletynu Informacji Publicznej.)

Raport w lapidarnej formie pokazuje, jak wygląda nasze miasto – stwierdził Paweł Silbert na sesji. Staraliśmy się przygotować go tak, aby później móc porównywać stan gminy w kolejnych latach. To pokaże, jaki jest progres, czy gmina się rozwija, z czym ma kłopot, a czym może się pochwalić – dodał.

Mieszkańcy zadowoleni, debata merytoryczna

W debacie uczestniczyli radni i mieszkańcy. Dyskusja była w większości merytoryczna i dotykała najważniejszych kwestii w gminie – demografi i, rynku pracy, szpitala, inwestycji, polityki mieszkaniowej i komunikacji. W większości mieszkańcy byli zadowoleni z działań władz miasta i chwalili inicjatywy podejmowane przez magistrat. Wśród tematów znalazły się m.in. sprawa oznakowania Velostrady i budowy
nowych ścieżek rowerowych, zwiększenia liczby klubów seniora, kwestia taryfy biletowej PKM czy wsparcia wydawnictw zajmujących się historią Jaworzna.

Chciałem powiedzieć, co mi się najbardziej podoba w ostatnim okresie w Jaworznie. To np. wprowadzenie rewelacyjnej taryfy biletowej, czyli 180 zł za bilet roczny autobusowy. Na co dzień podróżuję do pracy do Katowic. Ościenne gminy bardzo nam zazdroszczą tej taryfy. Czy możliwe jest, by ją utrzymać w dalszych latach? – pytał Krzysztof Żurek z Ciężkowic.

Paweł Silbert odniósł się do każdego poruszanego w debacie tematu. Np. w kwestii biletu rocznego stwierdził, że marzeniem gminy jest, aby taryfa utrzymała się jak najdłużej.

Nie obiecujemy jednak, że zawsze będzie taka. To zależy od wielu czynników np. wzrostu kosztów – tłumaczył.

Przyłączajcie się!

Pytano również, co dalej z budową kanalizacji w Dąbrowie Narodowej. Niewielu mieszkańców jest bowiem na razie zainteresowanych podłączeniem się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Apeluję do mieszkańców, aby korzystali z tego dobra. Wszystkie osoby, które się podpięły do kanalizacji, wiedzą, jakim to jest dobrodziejstwem. Będziemy dalej namawiać mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji i zachęcać ich do tego np. dopłatami do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Będziemy też kontrolować to, w jaki sposób mieszkańcy pozbywają się ścieków – powiedział Paweł Silbert.

Czekając na ekspertyzę

Wśród poruszonych tematów znalazła się również sprawa Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie. Budynek ucierpiał przez szkody górnicze, co uniemożliwiło jego funkcjonowanie. Lekcje odbywają się w klubie
Niko i budynku przy ul. Sportowej na Rogatce. Ekspertyzę, która może zdecydować o przyszłości budynku szkoły, przygotowuje TAURON Wydobycie. Ma być gotowa ok. 20 czerwca. Wtedy okaże się, czy budynek SP20 da się wyremontować, czy szkołę trzeba będzie odbudować, czy też postawić w innym miejscu. W każdym razie bardzo mało prawdopodobne jest, by uczniowie mogli wrócić do swojej szkoły we wrześniu.

Radni podjęli podczas tej sesji (30 maja) także wiele ważnych uchwał.

Tekst: Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: