W czwartek, 22 listopada radni spotkali się na pierwszej sesji Rady Miejskiej ósmej kadencji.

Podczas tej ważnej uroczystej sesji Grzegorz Jamróz, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przekazał na ręce prezydenta Pawła Silberta oraz radnych zaświadczenia o wyborze, a ci złożyli ślubowanie, oficjalnie obejmując swoje funkcje.

Każdy z nas szedł do wyborów z określonym celem, misją i zadaniami, które w tej nowej kadencji chciałby zrealizować i wykonać. Bardzo bym chciał, żeby państwo po pięciu latach mieli poczucie, że wasza praca nie poszła na marne. Ugrupowania koalicyjne (Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto oraz Prawo i Sprawiedliwość – przy. red.) czują się w stuprocentowym obowiązku zrealizowania programu, z którym szły do wyborów. Zobowiązujemy się do tego, że dołożymy wszelkich starań, żeby wszystkie założenia postarać się zrealizować. Jeśli któreś nie będą możliwe do realizacji, wytłumaczymy dlaczego tak się stało – mówił prezydent po złożeniu ślubowania.

Skierował też kilka słów do radnych opozycyjnych.

Szli państwo do wyborów ze swoim programem i chcielibyśmy dać państwu taką możliwość, żeby część tych zamierzeń zrealizować. Warunkiem jest oczywiście, że praca w Radzie będzie merytoryczna, sensowna i w miarę możliwości zgodna – zaznaczył.

Zastępcą prezydenta jest nadal Monika Bryl. Prezydent nie ma drugiego zastępcy, bo Tadeusz Kaczmarek, który pełnił tę funkcję w dwóch poprzednich kadencjach, zdecydował o objęciu mandatu radnego, a podczas tej właśnie sesji został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej. Jego kandydaturę (innych nie było) zgłosiła radna Ewa Zuber.

Głosowanie było tajne, a kandydatura zyskała zdecydowaną większość (tylko jeden głos oddano przeciw).

Dziękuję moim wyborcom, którzy tak bardzo mi zaufali, dzięki czemu zdobyłem 21 października w wyborach samorządowych jeden z najwyższych wyników. Ten wynik, 14 procent poparcia, skłonił mnie do podjęcia decyzji o przyjęciu mandatu radnego. Mieszkańcy prosili o to, abym reprezentował ich interesy na forum Rady Miasta. Wobec tego nie można było przejść obok – powiedział Tadeusz Kaczmarek po tym, jak założył łańcuch symbolizujący najważniejszą funkcję w radzie.

Dla przewodniczącego nie jest to zupełnie nowe zadanie. Pełnił on już tę funkcję w latach 2006-2011.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji była wyjątkowo uroczysta. Na sali obrad obecnych było wielu gości, którzy chcieli pogratulować prezydentowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym, m.in. Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego i Maria Materla, radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz szefowie miejskich spółek i instytucji. Bardzo ważnym momentem dla nowo wybranych radnych było ślubowanie, po którym już oficjalnie mogli przystąpić do wykonywania swojego mandatu.

Po słowach roty: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” kolejno każdy z radnych mówił: “Ślubuję” lub “Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” (tę drugą wersję ślubowania wybrało osiemnastu z dwudziestu jaworznickich radnych, obecnych na pierwszej sesji).

Po radnych ślubowanie składał również prezydent miasta, Paweł Silbert, a następnie wybrany został nowy przewodniczący, Tadeusz Kaczmarek, który oficjalnie zamknął pierwszą sesję.

Rada Miejska składa się z 23 radnych, którzy kandydowali z trzech komitetów wyborczych. Radni Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto (Tadeusz Kaczmarek, Jolanta Smoliło-Żabińska, Mirosław Pieczara, Mariusz Kowalski, Sebastian Pycia, Marzena Czarny i Ewa Zuber) oraz Prawa i Sprawiedliwości (Anna Lichota, Dawid Domagalski, Wiesław Więckowski, Ryszard Maciejowski, Teresa Kondoszek, Janusz Papuga i Maciej Stanek) tworzą koalicję. W 9-osobowej opozycji są radni Koalicji Obywatelskiej (Barbara Sikora, Renata Chmielewska, Maciej Bochenek, Janusz Ciołczyk, Dorota Guja, Ewa Głąbik, Tomasz Sędor, Grzegorz Piętak oraz Bogusław Śmigielski).

Kadencja Rady Miejskiej, jak również prezydenta, będzie trwała pięć lat.

Tekst: Dawid Litka

Zobacz także: