Owce pojawiły się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra w Jaworznie. Sympatyczne zwierzaki pomagają ochronić murawy kserotermiczne. Właścicielką owiec jest mieszkanka Jaworzna, z którą miasto zawarło umowę na wypas. Owce „pracują” już od połowy maja. Umowa na wypas obowiązuje do 29 września.

Usługa realizowana na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest częścią składową tegorocznego projektu środowiskowego, polegającego na czynnej ochronie i odtwarzaniu muraw kserotermicznych w Jaworznie.
Owce zgryzają roślinność muraw, krzewy i drzewa, zapobiegając ich zarastaniu i tworzeniu się zbiorowisk leśnych. Korzyści z obecności owiec jest więcej. Racice tych zwierząt rozbijają nagromadzoną próchnicę i ugniatają glebę, co przyczynia się do lepszego ukorzenienia roślin i powoduje przeciwdziałanie erozji.

– Koszenie biologiczne, jakie zapewniają nam owieczki, polecane jest szczególnie na obszarach porośniętych przez cenne murawy kserotermiczne, co ma miejsce w przypadku Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra. Jednakże murawy kserotermiczne można znaleźć również w innych częściach miasta, stąd aktualnie rozważane jest jeszcze jedno miejsce pod przyszłoroczny wypas owiec. Ale do czasu sprawdzenia wszelkich możliwości formalno-prawnych temat ten pozostaje w fazie planowania – mówi Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

By zwierzęta były bezpieczne i nie wychodziły poza swój rejon, Wydział Ochrony Środowiska zlecił częściowy remont istniejącego już na Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym drewnianego ogrodzenia. Udało się wzmocnić i odmalować część ogrodzenia od strony ulicy św. Świętego Wojciecha. – Wydział Ochrony Środowiska został zmobilizowany do remontu przez małe owieczki, które podczas zeszłorocznego wypasu kilkukrotnie pokonywały barierę i uciekały na pas drogowy – przyznaje Katarzyna Florek.

Natalia Czeleń

Wypas owieczek na Sadowej Górze potrwa do 29 września | fot. Natalia Czeleń

Zobacz także: