GEOsfera będzie jeszcze większa i atrakcyjniejsza. W piątek, 2 września, startuje projekt, w ramach którego powstanie druga część Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej, gdzie główną atrakcją będzie stara prochownia. Piątkowe wydarzenie, związane z inauguracją przedsięwzięcia, będzie połączone z piknikiem naukowym „Pożegnanie lata w GEOsferze”.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jaworzna. Szczególnie czekamy na całe rodziny. Będzie się sporo działo. Rozpalimy ogniska. Rozstawimy wygodne leżaki. Warto przynieść ze sobą kosze ze smakołykami – mówi Agnieszka Chećko, dyrektor GEOsfery. – Nasz piknik będzie połączony z ważnym dla naszego ośrodka wydarzeniem. Chcemy zagospodarować drugą część kamieniołomu Sadowa Góra, w której ma powstać otwarta przestrzeń publiczna z wieloma atrakcjami. Jedną z nich będzie podziemna trasa turystyczna – wyjaśnia.

Przypomnijmy. Pierwsza część GEOsfery zaczęło powstawać około 10 lat temu w dawnym kamieniołomie wapieni, w którym naukowcy odkryli wyraźne ślady przeszłości Ziemi, w tym riplemarki, czyli formacje skalne, które stanowiły kiedyś dno prehistorycznego morza. Okazało się też, że rosną tam niespotykane w regionie gatunki roślin.

Ośrodek powstał w pierwszej części kamieniołomu, tej od strony ul. św. Wojciecha. Niezagospodarowana jest nadal jednak druga część, w której znajduje się dawny skład materiałów wybuchowych, zwany właśnie prochownią. Pracownicy GEOsfery i naukowcy związani z ośrodkiem chcą, by i ona służyła popularyzacji nauki, kładąc nacisk szczególnie na górniczą przeszłość tego miejsca.

Do tworzenia pomysłów na zagospodarowanie prochowni zaproszono naukowców i studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Powstało wiele propozycji na aranżację przestrzeni, w której zostałyby wykorzystane elementy historii geologicznej i górnictwa.

Prace studentów będzie można zobaczyć właśnie na piątkowym pikniku. Staną się one też inspiracją dla głównego projektanta ośrodka.

Piątkowy piknik naukowy „Pożegnanie lata w GEOsferze” rozpocznie się o godzinie 17. W programie wiele propozycji, m.in. eksperymenty i pokazy przyrodnicze, poszukiwanie skamieniałości, wspomniana wystawa studenckich projektów architektonicznych i prezentacja Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbędzie się także finał Letniej Akademii Odkrywcy. Jej uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. Ponadto o godzinie 19 dr Andrzej Boczarowski podczas pokazu multimedialnego przedstawi najnowsze odkrycia paleontologiczne z Sadowej Góry. Chętni będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności orientacyjne w grze „Pociąg do nauki”. Bedzie też ścianka wspinaczkowa, zajęcia kreatywne, bańki mydlane i strefa zabawy dla najmłodszych.

Anna Zielonka-Hałczyńska
Natalia Czeleń

Jedna z wizualizacji podziemnej trasy
| autor Bartłomiej Szczyrk