Jaworznianie odpowiedzieli na apel biegaczy z Plogging Jaworzno, by z okazji Tygodnia Ziemi posprzątać cztery zielone miejsca w naszym mieście. Podobne akcje zorganizowali też inni mieszkańcy.

W niedzielnej akcji grupy Plogging Jaworzno wzięło udział ponad 100 osób. – Sprzątaliśmy w kilku miejscach i zebraliśmy 250 dużych worków śmieci – informuje Przemysław Starzycki, główny organizator wydarzenia. Plogging Jaworzno to cykliczna aktywność biegaczy, którzy sprzątają okolicę, przez którą aktualnie przebiegają lub maszerują (nie trzeba biegać, można chodzić np. z kijkami do nordic walkingu). Akcje są organizowane co miesiąc lub co dwa miesiące, w niedzielę. Ich data jest ogłaszana na około tydzień-dwa przed wydarzeniem.

„Sprzątacze” wystartowali o godz. 10.00. Podzielili się na cztery grupy. Pierwsza zbierała odpady na terenach wokół dawnego Majstra na Komunie. Druga ekipa porządkowała okolicę Podwala, trzecia lasek na Leopoldzie, a czwarta okolice parku Lotników w Osiedlu Stałym.

Śmieci (np. gruz, stare opony, akumulatory, pozostałości domowych chemikaliów) można zostawić bezpłatnie w Puncie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Trzeba się najpierw umówić, dzwoniąc pod numer 32 745 10 72 w poniedziałki w godz. od 12.00 do 15.00, a od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

W sprzątanie świata zaangażowały się też inne, spontaniczne grupy mieszkańców. Jedną z takich akcji zorganizowała np. radna Teresa Kondoszek, która zaprosiła jaworznian do zbierania śmieci na Podłężu. Na jej apel odpowiedzieli młodsi i starsi mieszkańcy osiedla, a także seniorzy z Klubu Senior+ z Podwala.

Jaworzniccy urzędnicy doceniają działania mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie przypominają sprzątającym o zgłaszaniu takich oddolnych akcji, jeszcze zanim się odbędą, w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie (tel. 32 615 50 30 lub mejlowo odpady@mznk.jaworzno.pl). Chodzi o to, by najpierw sprawdzić własność działek wytypowanych przez organizatorów do uporządkowania. – Gmina i jej jednostki, a także operator, jakim są Wodociągi Jaworzno, mogą bezpłatnie odbierać uprzątnięte śmieci z działek gminnych. Usuwanie w ten sposób śmieci z prywatnych nieruchomości, nawet jeśli są to np. lasy w innym władaniu niż gminy, powoduje dodatkowe, wysokie koszty, które finalnie i tak obciążają system gospodarowania odpadami, czyli… wszystkich mieszkańców – podkreślają urzędnicy.

Śmieci porzucane są nie tylko w lasach i na łąkach, ale w pasie drogowym i na miejskich zieleńcach. Od 2017 do 2020 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych usunął ponad 400 ton odpadów ze 107 dzikich wysypisk. To kosztowało gminę, a co za tym idzie jej mieszkańców, ponad 440 tys. zł. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 100 tys. zł. Koszty sprzątania ponoszą też właściciele zaśmieconych terenów.

Tylko od początku tego roku strażnicy miejscy zobligowali 51 osób do uporządkowania należących do nich lub zarządzanych przez nich nieruchomości. Za niezastosowanie się do nakazu grozi mandat – 500 zł. Działania Straży Miejskiej doprowadziły do tego, że w latach 2016-2020 mieszkańcy posprzątali ok. 700 zaśmieconych działek.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Mieszkańcy Jaworzna, w tym seniorzy z Klubu Senior+, wzięli udział w akcji sprzątania na Podłężu | fot. Archiwum Klubu Senior+