Do końca listopada potrwają prace budowlane w jaworznickim Szpitalu Wielospecjalistycznym. Głównym celem trwającej w lecznicy przebudowy jest wyodrębnienie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Izby Przyjęć. Prace budowlane przebiegają sprawnie i toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Po zakończeniu tej inwestycji zwiększy się komfort dla pacjentów i pracowników szpitala, a to nie koniec dobrych wiadomości. W przyszłym roku szpital przystąpi do przetargowych postępowań unijnych, mających na celu doposażenie nowo powstałej Izby Przyjęć.

Łączny koszt trwającej przebudowy to ponad 8,5 mln zł. To ogromny wydatek, ale szpital na ten cel otrzymał spore wsparcie. 5 mln złotych na prace remontowe pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szpital otrzymał też z RFIL ponad 2 mln złotych na zakup aparatury i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania lecznicy. Dzięki wsparciu szpital zaopatrzono w aparat RTG przejezdny z ramieniem C, sprzęt endoskopowy oraz zestaw laserowy do wykonywania procedur urologicznych RIRS i Halep.
Przebudowę jaworznickiej lecznicy wsparła także gmina. Wsparcie z miejskiej kasy to 2,5 mln złotych. – Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest szczególnie ważna dla funkcjonowania miasta. Dlatego też takie inwestycje, jak rozbudowa jaworznickiego szpitala, są dla samorządu bardzo ważne. Pozyskane dofinansowania oraz dotacja z gminnych środków pozwolą zapewnić mieszkańcom lepsze warunki korzystania z jaworznickiej placówki – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Roboty ziemne i konstrukcyjne zakończono. Ściany są już gotowe. Wykonywane są też posadzki w budynku. W nowej Izbie Przyjęć znajdą się cztery gabinety lekarskie, recepcja z poczekalnią oraz pomieszczenia do pobierania wymazów PCR oraz materiałów do laboratorium. Wybudowany zostanie również łącznik pomiędzy szpitalem a budynkiem Nefroluksu. Na pierwszym piętrze nowo powstałego budynku znajdować się będzie część administracyjna. – W nowo powstającej Izbie Przyjęć pacjenci w komfortowych warunkach będą oczekiwali na przyjęcie do Oddziałów Szpitalnych – zapewnia Gabriela Buczkowska, p.o. dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Natalia Czeleń

Przebudowa jaworznickiego szpitala kosztować będzie 8,5 mln zł | fot. Natalia Czeleń