Project Description

Święto Rodziny

“Święto Rodziny”, czyli plenerowa impreza, tradycyjnie odbywająca się wiosną, to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu z najbliższymi. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna.

Pierwsza edycja imprezy, odbywająca się w 2016 r., przyciągnęła tłumy mieszkańców i od razu było wiadomo, że to święto musi być cyklicznie powtarzane!

Znakiem rozpoznawczym “Święta Rodziny” jest ogromna liczba atrakcji skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców, a także babć, dziadków, wujków i cioć.

Każdego roku organizatorzy dbają o to, by wszyscy, niezależnie od wieku, doskonale się bawili, a teren wydarzenia zamienia się w wielobarwną strefę zabawy. Przyjazna i rodzinna atmosfera sprzyja międzypokoleniowej integracji i zachęcają do aktywnego spędzania czasu oraz udziału w proponowanych animacjach, konkursach i quizach.

4. edycja Święta Rodziny

W tym roku jaworznickie rodziny świętowały już po raz czwarty! Tym razem impreza odbyła się na Stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki 95, w niedzielę – 26 maja.

WYSTĘPY SCENICZNE

Na “Azotanii” ustawione zostały dwie sceny. Na głównej, zlokalizowanej na murawie boiska, zaprezentowały się między innymi przedszkolaki z PM nr 12 i PM nr 27, laureaci tegorocznego konkursu Mini Playback Show, zespół taneczny MAŻORETKI oraz solistki z Klubu “Podłęże”. O godz. 17.30 zagrała natomiast muzyczna gwiazda imprezy – Future Folk – polski zespół muzyczny, wykonujący elektroniczną muzykę taneczną z wpływami folku góralskiego. W skład formacji wchodzą Stanisław Karpiel-Bułecka, Szymon Chyc-Magdzin oraz Matt Kowalsky. Jak mówią sami członkowie – łączą muzykę taneczną z góralszczyzną. Staszek i Szymon – muzycy rodem z Zakopanego – wnoszą typowe dla regionu elementy tradycji ludowej, a Matt wzbogaca całość o nowoczesne brzmienia.

ŚWIĘTO KOLORÓW

Z kolei na małej scenie (zlokalizowanej w miejscu lodowiska) odbywał się Holi Festival – Święto Kolorów!

Holi Festival to coraz popularniejsze w Polsce święto wiosny i radości. Zabawa polega na wyrzucaniu w górę kolorowych proszków, które tworzą wielobarwną chmurę kolorów, a opadając malują bawiących się uczestników. Ta kolorowa atrakcja została świetnie przyjęta przez młodych jaworznian, którzy bawili się przy energicznej muzyce i animacjach prowadzonych przez DJ-a.

KONKURS GRILLOWANIA

Specjalną atrakcję przygotowano też dla wielbicieli grillowania! Miłośnicy barbecue mogli wziąć udział w konkursie kulinarnym z nagrodami, którego współorganizatorem była Mega-Pizza. Kuszące zapachy unosiły się w powietrzu, a powstałe rodzinne dania były imponujące.

MASA ATRAKCJI

Bardzo dużo się działo nie tylko na scenach, również poza nimi nie zabrakło atrakcji! Dla najmłodszych przygotowano warsztaty ceramiczne, warsztaty guzikowe, zajęcia zdobienia wazoników, a także malowanie twarzy w wybrany wzór.

Dla lubiących aktywność i sportową rywalizację zorganizowano strzelanie do tarczy z łuku, bramkę celnościową, zapasy sumo, tor przeszkód, dmuchańce i wiele innych zabaw dla całych rodzin.

Oprócz tego pojawiły się bajkowe postaci. Do Jaworzna zawitały takie osobistości jak Batman, Kot w Butach, Minionek i Superman.

Ponadto odbył się rodzinny quiz z atrakcyjnymi nagrodami i oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego “Dokąd zabiorę moją rodzinę?”.

Dla fanów motocykli nie lada gratką była wizyta Katolickiego Klubu Motocyklowego Souls’ Hunters Chapter Jaworzno. Panowie z chęcią wymieniali się doświadczeniami, opowiadali o swoich maszynach i przygodach związanych z jednośladami.

Zapraszamy za rok!

święto-rodziny

święto-rodziny

Regulamin imprezy

 1. Zapisy niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu obowiązują podczas imprezy pn. “Święto Rodziny”, zwaną dalej “Imprezą”.
 2. Organizatorem imprezy pn. “Święto Rodziny” jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Jaworzna pod nr 3; REGON 276709799; NIP 632-17-89-678, zwane dalej “Organizatorem”.
 3. Impreza odbywać się będzie na Stadionie Sportowym przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie, zwanym dalej “Terenem Imprezy”.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej “Uczestnikami”, które będą przebywać na Terenie Imprezy i będą brały udział w Imprezie.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl oraz na Terenie Imprezy.
 6. Regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej – jej przedstawiciel ustawowy, występujący jako Uczestnik.
 7. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację Regulaminu i zawartych w nim warunków oraz zawarcie umowy.
 8. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator.
 9. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Osoby małoletnie – do 13 roku życia – mogą przebywać na Terenie Imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 8. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

Aktualności z jaworznickich imprez kulturalnych

 • Maks

Koncert dla Maksa na maxa!

17/05/2022|koncert, MCKiS, Wydarzenia|

KONCERT DLA MAKSA NA MAXA! Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w KONCERCIE CHARYTATYWNYM dla MAKSA TOMALI! 5 czerwca (niedziela), godz. 18.30 - Hala Widowiskowo - Sportowa w Jaworznie. Podczas wieczoru [...]

Dni Jaworzna 2022- Fabryka Talentów

16/05/2022|Dni Jaworzna, MCKiS|

Lubimy zaczynać nowy tydzień, a to dlatego, że w poniedziałki prezentujemy Państwu nowych artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznych ‘’Dni Jaworzna 2022’’. Dziś – przedstawiamy Fabrykę Talentów Zespół Fabryki Talentów - [...]

Paragrafówki dla najmłodszych

12/05/2022|Kultura, MCKiS, Puls Jaworzna|

Można zauważyć stale rosnące zainteresowanie grami paragrafowymi, głównie ze względu na starania warszawskiego wydawnictwa Fox Games, które co jakiś czas wypuszcza na polski rynek kolejny komiks lub książkę paragrafową. Spośród [...]

Sztuka, która łączy

12/05/2022|Kultura, Puls Jaworzna|

„Czarno - Białe” to tytuł najnowszej wystawy, na której znalazły się grafiki uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Jaworznie. Podziwiać ją można do 20 maja w Galerii ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej. [...]