STREFA KIBICA NA JAWORZNICKIM RYNKU

Wraz z Pawłem Silbertem – Prezydentem Miasta Jaworzna zapraszamy do Strefy Kibica organizowanej na Rynku w Jaworznie podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2024.

Strefa czynna będzie przez cały miesiąc – od rozpoczęcia rozgrywek 14 czerwca do meczu finałowego planowanego na 14 lipca. Transmitowane będą wszystkie mecze, a jeśli spotkania będą rozgrywane jednocześnie, to Wy zadecydujecie, który mecz będziemy oglądać na Rynku. Głosowanie odbywać będzie się na naszym profilu.

Gwarantujemy:

  • Ogromny ekran LED o powierzchni 15m², który każdemu zapewni doskonałą widoczność!
  • Strefę gastronomiczną – smaczne jedzenie i zimne napoje.
  • Miejsca siedzące, aby zapewnić Wam komfort oglądania emocjonujących zmagań sportowych.

Ogródek będzie ogrodzony i strzeżony przez ochronę, a cała strefa objęta monitoringiem.

Szczególnie zachęcam do kibicowania Polakom w fazie grupowej na Euro 2024:
Polska – Holandia (16 czerwca, godz. 15:00, Hamburg)
Polska – Austria (21 czerwca, godz. 18:00, Berlin)
Polska – Francja (25 czerwca, godz. 18:00, Dortmund)

Zapraszamy do wspólnego kibicowania, a także do dołączenia do grupy na Fb!

Regulamin Strefy Kibica
organizowanej w Jaworznie na Rynku Głównym
w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024, będą przebywać na terenie Strefy Kibica na Rynku Głównym w Jaworznie. Każda osoba przebywająca w Strefie Kibica obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Strefie Kibica poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jej terenie.
3. Organizatorem Strefy Kibica jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące
na terenie Strefy Kibica.

1. Strefa Kibica obejmuje ogrodzony teren wraz ze strefą gastronomiczną na Rynku Głównym w Jaworznie w czasie trwania Mistrzostw.
2. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy
z ograniczoną liczbą osób.
3. Osoby małoletnie mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica, zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Na terenie Strefy Kibica zakazane jest:
a) wprowadzanie zwierząt,
b) niszczenie infrastruktury i wyposażenia, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
c) podejmowanie jakichkolwiek działań, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica.

7. Zabrania się wnoszenia:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
b) materiałów wybuchowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) napojów i posiłków zakupionych poza Strefą Kibica ,
f) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do:
a) dokonywania kontroli osób wchodzących na teren wyznaczonych sektorów,
w tym sprawdzenia toreb, plecaków itp. pod kątem posiadania przedmiotów zabronionych,
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica,
c) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
d) uzasadnionego okolicznościami stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych, obrony lub obezwładniania w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r., poz. 1995 z późn.zm.) w zw. z art. 11 i 12 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2024r., poz. 383 z późn. zm.).

9. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko.

10. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu pokazu,
a w szczególności zachowania się osób w nim uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Osoby przebywające w Strefie Kibica.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

13. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej Organizatora, tj. www.mckis.jaworzno.pl,
– w punkcie informacyjnym na Terenie Strefy Kibica.

14. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024: od 14 czerwca 2024 r. do 14 lipca 2024 r.

Regulamin w formacie PDF znajduje się TUTAJ.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 otworzy spotkanie Niemcy-Szkocja, rozgrywane na stadionie w Monachium. Łącznie rozegranych zostanie 51 meczów, finał 14 lipca o 21.00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Poniżej prezentujemy terminarz rozgrywek fazy grupowej i pucharowej 🏆Do fazy pucharowej (1/8 finału) awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery zespoły z trzecich pozycji według rankingu.

Najnowsze informacje kulturalne

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne

19/07/2024|Hala Widowiskowo-Sportowa, Koszykówka, Piłka nożna, Rekreacja, Siatkówka, Sport, W dzielnicach, Zajęcia dla dzieci i młodzieży|

Od 5 do 30 sierpnia w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy Grunwaldzkiej 80, rozpoczną się bezpłatne wakacyjne zajęcia sportowe, które odbywać się będą pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów — zapraszamy do czynnego [...]

Dom Kultury i Kluby MCKiS Jaworzno

Zobacz także: