Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają do udziału w projekcie edukacyjno — artystycznym Pieśni Ciała.

Pieśni Ciała to projekt wielowymiarowy, obejmujący różne działania artystyczne, których wspólnym mianownikiem i źródłem inspiracji będzie ludzkie ciało. Ciało jako unikalna i indywidualna forma, ciało jako komunikat, ciało jako skupisko emocji, wreszcie ciało jako dzieło sztuki. To będzie opowieść o ludziach, o tym, jacy są, jakie mają potrzeby i stosunek do samych siebie. To będzie opowieść o akceptacji siebie i innych, o potrzebie weryfikacji roli człowieka w dobie antropocenu. Jaki jest głos człowieka jako jednostki i jakie jest jego miejsce w świecie kultury. Pieśni Ciała to artystyczny wielogłos jednostek o tym, jak pięknie możemy się różnić, a zarazem być do siebie podobnymi. To działania artystyczne, pobudzające różne wrażenia uczestników i odbiorców poprzez dźwięk, obraz i ruch.

Główną formą wyrazu artystycznego będzie video-art, performatywne działania teatralne oraz dźwiękowe. Efektem będzie spektakl teatralny oraz pokaz zarejestrowanego video-artu.

Obcowanie ze sztuką, uczestniczenie w tworzeniu, dotykanie emocji są złożonym procesem szczególnie w pracy z ciałem w kontekście współczesnej kultury wizualnej. Dlatego wszystkie zaplanowane działania będą uzupełnione warsztatami z arteterapii: dźwiękoterapii, choreoterapii, plastykoterapii; wykładem dotyczącym świadomości ciała w kontekście emocji i negatywnego wpływu mediów na budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie oraz warsztatami ciałopozytywności.

Pieśni Ciała to poniekąd artystyczna kontynuacja realizowanego w 2023 roku projektu Opowieści Natury. Razem stworzą swoisty dyptyk. Uważamy, że projekt jest ważny nie tylko ze względów artystycznych i edukacyjny, ale również ze względów społecznych. Chcemy zwrócić uwagę na to, że młodzież jest narażona na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, z którymi różnie sobie radzi. Wpływ na to ma indywidualna wrażliwość, uczucia, wpływ grup rówieśniczych oraz wpływ mediów z uwzględnieniem mediów społecznościowych. Głównie przez media społecznościowe, ich odbiorcy narażeni są na odbiór różnego rodzaju treści, które mogą negatywnie wpływać na budowanie obrazu samego siebie oraz na zachowanie, w tym radzenie sobie z różnymi emocjami. Widzimy, jak ważne jest wspieranie młodzieży w okresie dorastania szczególnie w zakresie ciałopozytywności i samoakceptacji.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Ma charakter inkluzywny oraz integracyjny dlatego zapraszamy do niego osoby neuroatypowe i niepełnosprawne.

Czas realizacji: wrzesień-październik 2024.

Pomysł i realizacja Katarzyna Pokuta.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura — Interwencje 2024.

Aktualności z jaworznickich imprez kulturalnych

Projekty kulturalne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: