Klub Szachowy MCKiS

Jaworznicki Klub Szachowy MCKiS Jaworzno prowadzi swoją działalność od 1991 roku. Systematyczne szkolenie, realizowane przez trenerów od szeregu lat, przynosi bardzo pozytywne efekty. Miarą wieloletniej pracy są coraz większe sukcesy w rozgrywkach ligowych, turniejach szachowych krajowych i zagranicznych oraz Mistrzostwach Polski i Śląska.

Sekcja od wielu lat jest organizatorem rywalizacji szachowej na terenie Jaworzna na wielu poziomach rozgrywkowych. Wśród imprez, które cieszą się największym powodzeniem można wymienić: Grand Prix Jaworzna w szachach, międzynarodowe turnieje szachowe z okazji święta 3. Maja oraz 11. listopada, a także mistrzostwa szkół i przedszkoli.

W obecnym sezonie zespół MCKiS Jaworzno występuje w rozgrywkach II Ligi Ogólnopolskiej.

Po zakończonym remoncie Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 szachiści wrócili do treningów w tym obiekcie, a dokładnie do nowej sali szachowej znajdującej się na pierwszym piętrze. Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu. We wtorki i czwartki szkolą się najmłodsi adepci tej dyscypliny sportowej, w piątki zaś spotykają się bardziej zaawansowani zawodnicy. Dodatkowo w środę, pod okiem doświadczonych trenerów, prowadzone są zajęcia indywidualne dla wyróżniających się, utalentowanych, młodych szachistów.

Zapraszamy miłośników tej królewskiej dyscypliny do wspólnych treningów.

klub-szachowy-mckis

ZESPOŁY ZGŁOSZONE DO ROZGRYWEK LIGOWYCH W SEZONIE 2023/2024

SENIORZY:

 • II LIGA OGÓLNOPOLSKA

OGÓLNODOSTĘPNE SZKOLENIE PODSTAWOWE

Hala Widowiskowo – Sportowa MCKiS, ul. Grunwaldzka 80:

 • wtorek – godz. 16.00 – 19.00,
 • środa – zajęcia indywidualne,
 • czwartek – godz. 16.00 – 19.00,
 • piątek – godz. 16.00 – 19.00.

Opiekun sekcji – Jolanta Guzik

Instruktorzy – Jacek Stachańczyk oraz Wiesław Kmak

Kontakt:

 • e-mail: jolkag2@o2.pl
 • tel. 32 745 10 30 (w. 80)
 • tel. kom. 609 554 126

GRAND PRIX JAWORZNA

W SZACHACH – 2024r.

REGULAMIN

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

tel. (32)7451030 wewn.80

www.mckis.jaworzno.pl

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja gry w szachy;

 • integrowanie środowiska dzieci i młodzieży;

 • doskonalenie umiejętności gry w szachy.

TERMINY I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w Hali Widowiskowo -Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80, Jaworzno – Centrum (sala szachowa) w następujących terminach i systemach gry (9 edycji):

 1. 16 lutego 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo 3+2 (9 rund)
 2. 15 marca 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo P’10 (7 rund)
 3. 26 kwietnia 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo 3+2 (9 rund)
 4. 17 maja 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo P’10 (7 rund) *****
 5. 7 czerwca 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo 3+2 (9 rund) *****
 6. 28 czerwca 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo P’10 (7 rund) *****
 7. 27 września 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo 3+2 (9 rund)
 8. 11 października 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo P’10 (7 rund)
 9. 22 listopada 2024 r. (piątek), Hala Centrum – tempo 3+2 (9 rund)

*****możliwa zamiana miejsca organizacji imprezy (po ewentualnym wcześniejszym ogłoszeniu):
Parking Rowerowy “Płaszczka” przy jaworznickich Plantach obok Galerii Galena

Terminy poszczególnych turniejów mogą ulec zmianie. Każda zmiana daty i godziny rozgrywek zostanie ogłoszona nie później niż tydzień przed planowanymi wcześniej rozgrywkami na stronie
www.mckis.jaworzno.pl.

CYKL I GODZINY ROZGRYWEK:

Grand Prix składa się z cyklu dziewięciu turniejów, rozgrywanych systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 3+2 (9 rund) lub 10 minut (7 rund).

Rozpoczęcie każdego z cyklów godz. 16.30.

KLASYFIKACJE:

Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie (OPEN).

W ramach tej grupy prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja juniorów do lat 8, do lat 10, do lat 12 oraz do lat 14.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Grand Prix Jaworzna mogą brać udział wszyscy chętni. Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem systemu chessarbiter.com najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem danego turnieju. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich turniejach, do klasyfikacji zaliczone będą wyniki z tych cykli, w których zawodnik startował.

OPŁATY WPISOWE:

Za udział zawodników w Grand Prix organizator nie pobiera wpisowego!!!

TABELA PUNKTOWA:

O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych turniejach. W przypadku równej ilości punktów decyduje suma małych bucholtzów z całego cyklu w dalszej kolejności wyżej zajęte miejsce w ostatnim turnieju. Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich turniejach, do klasyfikacji zaliczone będą wyniki z tych cykli, w których zawodnik startował.

NAGRODY:

Nagrody na zakończenie całego cyklu Grand Prix:

 1. miejsce 700 zł

 2. miejsce 600 zł

 3. miejsce 500 zł

 4. miejsce 400 zł

 5. miejsce 350 zł

 6. miejsce 300 zł

 7. miejsce 250 zł

 8. miejsce 200 zł

Najlepszy zawodnik bez kategorii

 1. miejsce 200 zł

 2. miejsce 150 zł

 3. miejsce 100 zł

Ranking 1801-2000

 1. miejsce 200 zł

 2. miejsce 100 zł

Ranking 1601-1800

 1. miejsce 200 zł

 2. miejsce 100 zł

Ranking 1001-1600

 1. miejsce 200 zł

 2. miejsce 100 zł

W klasyfikacji juniorów, za 1. miejsce do lat 8, do lat 10, do lat 12 oraz do lat 14 będą przyznawane nagrody rzeczowe.

UWAGA!!! Nagrody nie będą łączone – zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę!!!

Organizator przewiduje dodatkowe upominki i nagrody rzeczowe dla uczestników imprezy w ramach konkursu organizowanego bezpośrednio po wręczeniu nagród na zakończenie ostatniej IX edycji zawodów, w którym brać udział mogą tylko zawodnicy i zawodniczki startujący minimum w trzech edycjach Grand Prix.


KONTAKT:

Wszelkich informacji w sprawie Grand Prix udziela Jolanta Guzik, tel.: 609-554-126

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich turniejach Grand Prix.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu Grand Prix należy do Organizatora.

 3. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy,
  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.

 7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje Klubu Szachowego MCKiS

 • siatkówka-mckis-jaworzno

Czarna seria siatkarzy

19/02/2024|Siatkówka|

Po zwycięstwie nad wrocławską Gwardią w 20 kolejce ligowych zmagań Tauron 1 ligi, w trzech kolejnych pojedynkach podopieczni Tomasza Wątorka nie zdobyli punktu. Nasz zespół przegrał kolejno z KKS Mickiewicz Kluczbork 0 – 3, AZS [...]

Metamorfoza, która budzi dumę. Jaworzno poziom wyżej

16/02/2024|Puls - Z miasta|

Ostatnie lata to dla Jaworzna czas ważnych zmian. Przebudowa układu drogowego, remont Rynku, modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej i Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina, utworzenie GEOsfery czy parku Angielskiego to tylko niektóre inwestycje zrealizowane w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Miasto na [...]

Sekcje sportowe MCKiS Jaworzno

Zobacz także: