Projekt skierowany do dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania oraz dorosłych. Bez względu na wiek jesteśmy narażeni na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, w tym uzależnienia, z którymi różnie sobie z nimi radzimy. Wpływ na to ma indywidualna wrażliwość, uczucia, wpływ grup rówieśniczych oraz wpływ mediów z uwzględnieniem mediów społecznościowych. Głównie przez media społecznościowe – ich odbiorcy narażeni są na odbiór różnego rodzaju treści, które mogą negatywnie wpływać na budowanie obrazu samego siebie oraz na zachowanie, w tym radzenie sobie z różnymi emocjami. Widzimy, jak ważne jest wspieranie dzieci w okresie dorastania, ale także osób dorosłych w tym seniorów oraz jak trudne bywa to zadanie ze względu na brak powszechnie dostępnych narzędzi i zasobów. Dlatego nasza instytucja, czerpiąc z wieloletnich doświadczeń, przygotowała ofertę zróżnicowanych zajęć w tym zakresie. Mogą być one sposobem na radzenie sobie w trudnymi sytuacjami i alternatywą na spędzanie czasu wolnego.

Podstawową metodą pracy w projekcie była arteterapia. Działania miały formę warsztatów. Część miała charakter międzypokoleniowy, a co za tym idzie będzie wspierała budowanie wspólnot bez względu na wiek odbiorców.

Przeprowadzane zajęcia były szansą na aktywne uczestnictwo w kulturze oraz na podniesienie kompetencji kulturowych odbiorców zaproszonych do udziału w nich. Terapia przez sztukę może mieć różne oblicza. Może być niekonwencjonalna i funkcjonować w różnych przestrzeniach. Może być sposobem rozumienia świata, może łamać bariery, zapobiegać wykluczeniom społecznym oraz, co najważniejsze, mieć działanie terapeutyczne. A co za tym idzie – zajrzeć w głąb siebie i zrozumieć procesy jakim podlegamy.

Projekt został przeprowadzony na terenie całego Jaworzna. Zajęcia odbywały się na terenie placówek oświatowych – szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz na terenie placówek MCKiS w Jaworznie.

Adresaci projektu uzyskali wiedzę i świadomość, że poprzez twórcze działania można redukować stres oraz zwiększać poczucie własnej wartości, budować pozytywny obraz samego siebie, oderwali się od codzienności, zyskali inną perspektywę i jakość życia. A aktywny sposób spędzania wolnego czasu może być alternatywą dla niewłaściwych nawyków oraz wskazać, że sięganie po używki nie jest rozwiązaniem problemów. Wszystkie podjęte działania zrealizowane zostały w ramach kampanii Jaworzno wolne od uzależnień.

Aktualności z jaworznickich imprez kulturalnych

Projekty kulturalne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: