W Jaworznickim Laboratorium Biznesu odbyła się kolejna konferencja z cyklu Miasta Idei. Tym razem dyskutowano o strategii rozwoju Jaworzna, wybiegającej poza 2030 rok. W poniedziałkowym wydarzeniu uczestniczyli eksperci, przedstawiciele władz miasta i młodzież.

Debatę ekspertów, z udziałem wiceprezydenta Jaworzna Łukasza Kolarczyka, poprzedziły warsztaty dla młodzieży, bo zdaniem włodarzy miasta – to dobry moment na rozmowę z młodymi ludźmi o tym, jakie powinno być ich miasto. Udział w warsztatach wzięli m.in. radni Młodzieżowej Rady Miasta, którzy wraz z ekspertami rozważali różne scenariusze rozwoju miasta. – Każda z trzech grup skupiła się na innych perspektywach i innej przyszłości Jaworzna – wspomina Szymon Cichoń z Młodzieżowej Rady Miasta.

Pierwsza grupa zajęła się tworzeniem wizji miasta dynamicznie się rozwijającego. Druga omówiła model, w którym sytuacja finansowa miasta znacznie się pogarsza, a trzecia przedstawiała miasto znajdujące się w stanie stagnacji. Młodzież rozmawiała o finansach i rzeczywistych możliwościach miasta oraz o tym, jak gmina może zwiększać swoje dochody, by pokryć rosnące wydatki. Uczestnicy warsztatu sporo uwagi poświęcili też zagadnieniom związanym z wydatkami miasta, oceniając, które z nich są najwłaściwsze.

Młodzi jaworznianie podkreślali, że w naszym mieście powinno powstać więcej miejsc pracy. – Proponowaliśmy też otworzenie uczelni wyższej, by młodzi nie musieli wyjeżdżać z miasta, by się wykształcić. Poza tym Jaworzno powinno być miastem przyjaznym młodym rodzinom – przekonuje Szymon Cichoń.

Zdaniem uczestników warsztatu, Jaworzno potrzebuje przede wszystkim więcej żłobków i przedszkoli. Pojawiła się też propozycja powołania „socjalnych niań”, które zadbałyby o jaworznickie maluchy, osoby niepełnosprawne, a także seniorów. Młodzież chciałaby też w mieście więcej wydarzeń rozrywkowych, skierowanych do młodych, oraz darmowej komunikacji miejskiej.

W ramach poniedziałkowej konferencji Miasta Idei odbyła się również otwarta dla wszystkich mieszkańców debata. Eksperci dyskutowali o przyszłości Jaworzna i wyzwaniach dla miast. W debacie udział wzięli: wiceprezydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk, prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Michał Stangel, urbanista, ekspert ds. rozwoju miast z Politechniki Śląskiej, oraz Kamil Gałuszka i Szymon Cichoń z Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. – Świetne warsztaty i debata o przyszłości miasta, o tym jak, sprawić, żeby młodzi ludzie chcieli zostać w Jaworznie, żeby to było ich miejsce. Dziękuję za entuzjazm i głosy. Podziękowania dla ekspertów. To było dobre wejście w tok prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jaworzno 2030+ – mówi wiceprezydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk.

Konferencje z cyklu Miasta Idei były już organizowane w naszym mieście kilkukrotnie. W pierwszych edycjach goście debatowali m.in. o polityce rowerowej w miastach, rekomunalizacji usług, e-mobilności, inwestowaniu w zieleń i rekreację, a także przemianie ulicy Sienkiewicza oraz roli handlu w mieście czy też zagospodarowaniu przestrzennym.

Natalia Czeleń

Konferencja Miasta Idei była świetną okazją do poznania opinii młodzieży na temat Jaworzna | fot. Natalia Czeleń